Tematy Konkursów Miesiąca w roku 2022:

Styczeń – „Ruch”

Luty – „Cyberrozgrzewka”

Marzec – „Lustro”

Kwiecień – „Las”

Maj – „Portret”

Czerwiec – „Fotografia produktowa”

Wrzesień – „Światło”

Październik – „Architektura”

Listopad – „Krajobraz”

Grudzień – „Nokturn”

I miejsce otrzymała Irena Skowroska-Gondek otrzymując za nagrodzone zdjęcia 11 pkt,

II miejsce otrzymała Ewa Sitkowska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 7 pkt,

III miejsce otrzymała Dorota Pliszka otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt

IV miejsce otrzymały: Nina Mazuś, Krystyna Jachura, Ewa Świtalska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 4 pkt

V miejsce otrzymał Paweł Klekowski otrzymując za nagrodzone zdjęcia 3 pkt

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(punkty – suma głosów za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

1. Irena Skowrońska-Gondek11 pkt
2. Ewa Sitkowska7 pkt
3. Dorota Pliszka6 pkt
4. Nina Mazuś4 pkt
4. Krystyna Jachura4 pkt
4. Ewa Świtalska4 pkt
5. Paweł Klekowski3 pkt
Irena Skowrońska-Gondek

Tytuł konkursu czerwcowego: „DYM”

I miejsce otrzymała Krystyna Jachura otrzymując za nagrodzone zdjęcia 19 pkt,

II miejsce otrzymał Tomek Zając, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 16 pkt,

III miejsce otrzymał Jarosław Dumański otrzymując za nagrodzone zdjęcia 8 pkt

IV miejsce otrzymała Agnieszka Dumańska, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 2 pkt

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Krystyna Jachura

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Tomek Zając – 24 pkt (16 p)

Jarosław Dumański – 21 pkt (8 p)

Krystyna Jachura – 27+5=32 pkt (19 p)

Agnieszka Dumańska – 18 pkt (3 p)

1. Tomek Zając135 pkt(71p)
2. Krystyna Jachura116 pkt(58p)
3. Jarosław Dumański113pkt(48p)
4. Agnieszka Dumańska84 pkt(20p)
5. Dorota Pliszka45 pkt(23p)
6. Andrzej Szlęzak33 pkt(13p)
7. Kajetan Walachniewicz19 pkt(9p)
8. Ewa Powroźnik18(5p)
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura

Tytuł konkursu czerwcowego: „Fotografia Produktowa”

I miejsce otrzymał Tomek Zając otrzymując za nagrodzone zdjęcia 20 pkt,

II miejsce otrzymała Agnieszka Dumańska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 10 pkt,

III miejsce otrzymali ex aequo: Krystyna Jachura i Jarosław Dumański otrzymując za nagrodzone zdjęcia 9 pkt

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Tomek Zając

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Tomek Zając – 27+5=32 pkt (20 p)

Jarosław Dumański – 21 pkt (9 p)

Krystyna Jachura – 21 pkt (9 p)

Agnieszka Dumańska – 24 pkt (10 p)

1. Tomek Zając111 pkt(55p)
2. Jarosław Dumański92 pkt(40p)
3. Krystyna Jachura84 pkt(39p)
4. Dorota Pliszka45 pkt(23p)
5. Agnieszka Dumańska66 pkt(18p)
6. Andrzej Szlęzak33 pkt(13p)
7. Kajetan Walachniewicz19 pkt(9p)
8. Ewa Powroźnik18(5p)
Tomek Zając
Tomek Zając
Tomek Zając
Agnieszka Dumańska
Agnieszka Dumańska
Jarosław Dumański
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura

Tytuł konkursu majowego: „Portret”

I miejsce otrzymał Tomek Zając otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt,

II miejsce otrzymał Jarosław Dumański otrzymując za nagrodzone zdjęcia 13 pkt

III miejsce otrzymały ex aequo: Dorota Pliszka i Krystyna Jachura, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 11pkt,

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Tomek Zając

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Tomek Zając – 27+5=32 pkt (14 p)

Jarosław Dumański – 24 pkt (13 p)

Dorota Pliszka – 21 pkt (11p)

Krystyna Jachura – 21 pkt (11 p)

Agnieszka Dumańska – 18 pkt (3 p)

1. Tomek Zając79 pkt(35p)
2. Jarosław Dumański71 pkt(31p)
3. Krystyna Jachura63 pkt(30p)
4. Dorota Pliszka45 pkt(23p)
5. Agnieszka Dumańska42 pkt(8p)
6. Andrzej Szlęzak33 pkt(13p)
7. Kajetan Walachniewicz19 pkt(9p)
8. Ewa Powroźnik18(5p)
Tomek Zając
Tomek Zając
Tomek Zając
Jarosław Dumański
Jarosław Dumański
Agnieszka Dumańska
Agnieszka Dumańska
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura

Tytuł konkursu kwietniowego: „Las”

I miejsce otrzymał Tomek Zając otrzymując za nagrodzone zdjęcia 13 pkt,

II miejsce otrzymała Dorota Pliszka otrzymując za nagrodzone zdjęcia 12 pkt,

III miejsce otrzymała Krystyna Jachura otrzymując za nagrodzone zdjęcia 9 pkt

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Tomek Zając

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Tomek Zając – 27+5=32 pkt (13 p)

Dorota Pliszka – 24 pkt (12 p)

Krystyna Jachura – 21 pkt (9 p)

Ewa Powroźnik – 18 pkt (5 p)

Jarosław Dumański – 15 pkt (3 p)

Agnieszka Dumańska – 12 pkt (2 p)

Andrzej Szlęzak – 9 pkt (1 p)

Kajetan Walachniewicz – 1 pkt (0 p)

1. Tomek Zając47 pkt(21p)
2. Jarosław Dumański47 pkt(18p)
3. Dorota Pliszka24 pkt(12p)
4. Krystyna Jachura42 pkt(19p)
5. Andrzej Szlęzak33 pkt(13p)
6. Agnieszka Dumańska26 pkt(5p)
7. Kajetan Walachniewicz19 pkt(9 p)
8. Ewa Powroźnik18 pkt(5p)
Tomek Zając
Tomek Zając
Tomek Zając
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura

Tytuł konkursu marcowego: „Lustro”

I miejsce zajął Jarosław Dumański, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 15 pkt.

II miejsce zajął Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 12 pkt

III miejsce zajęła Krystyna Jachura, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 10 pkt

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Jarosław Dumański

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Jarosław Dumański – 27+5=32 pkt (15 p)

Andrzej Szlęzak – 24 pkt (12 p)

Krystyna Jachura – 21 pkt (10 p)

Kajetan Walachniewicz – 18 pkt (9 p)

Tomek Zając – 15 pkt (8 p)

Agnieszka Dumańska – 12 pkt (3 p)

1. Jarosław Dumański32 pkt(15p)
2. Andrzej Szlęzak24 pkt(12p)
3. Krystyna Jachura21 pkt(10p)
4. Kajetan Walachniewicz18 pkt(9p)
5. Tomek Zając15 pkt(8p)
6. Agnieszka Dumańska12 pkt(3p)
Krystyna Jachura
Tomek Zając
Tomek Zając
Jarosław Dumański
Jarosław Dumański

Temat konkursu lutowego 2022: „Cyberrozgrzewka”

Konkurs miesiąca Grudzień 2021 – „Tajemniczy gość””

I miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 11 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Ewa Powroźnik

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Ewa Powroźnik – 27+5=32 pkt (11 p)

1. Ewa Powroźnik 264 pkt (122p)
2. Marzena Kopyciak 157 pkt (67p)
3. Dorota Pliszka 122 pkt (43p)
4. Kajetan Walachniewicz 88 pkt (37p)
5. Paweł Klekowski 82 pkt (35p)
6. Jarosław Dumański 45 pkt (20p)
7. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

Temat konkursu styczniowego 2022: „Ruch”