Konkurs miesiąca Czerwiec 2021 – „Przysłowie””

I miejsce zajął: Paweł Klekowski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

II miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 12 pkt.

III miejsce zajęła Marzena Kopyciak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Paweł Klekowski

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Paweł Klekowski – 27+5=32 pkt (14 p)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (12 p)
Marzena Kopyciak – 21 pkt (6 p)

1. Marzena Kopyciak 157 pkt (67p)
2. Ewa Powroźnik 132 pkt (73p)
3. Paweł Klekowski 82 pkt (35p)
4. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)
5. Kajetan Walachniewicz 32 pkt (11p)
6. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

„]”]”]

Temat konkursu wrześniowego: „Portret aranżowany”

Konkurs miesiąca Maj 2021 – „Błękitny””

I miejsce zajęła: Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

II miejsce zajęła Marzena Kopyciak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 13 pkt.

III miejsce zajął Paweł Klekowski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 7 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Paweł Klekowski

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Ewa Powroźnik – 27 pkt (14 p)
Marzena Kopyciak – 13 pkt (24 p)
Paweł Klekowski – 21+5=26 pkt (7 p)

1. Marzena Kopyciak 136 pkt (61p)
2. Ewa Powroźnik 108 pkt (61p)
3. Paweł Klekowski 50 pkt (21p)
4. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)
5. Kajetan Walachniewicz 32 pkt (11p)
6. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

„]”]

Temat konkursu czerwcowego: „Przysłowie”

Konkurs miesiąca Kwiecień 2021 – „Moja Pasja””

I miejsce zajęła: Marzena Kopyciak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 15 pkt.

II miejsce zajął Paweł Klekowski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

III miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 10 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Marzena Kopyciak

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Marzena Kopyciak – 27 5=32 pkt (15 p)
Paweł Klekowski – 24 pkt (14 p)
Ewa Powroźnik – 21 pkt (10 p)

1. Marzena Kopyciak 112 pkt (48p)
2. Ewa Powroźnik 101 pkt (47p)
3. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)
4. Kajetan Walachniewicz 32 pkt (11p)
5. Paulina Lasek 24 pkt (8p)
5. Paweł Klekowski 24 pkt (14p)

„]

Temat konkursu majowego: „Błękitny”

Konkurs miesiąca Marzec 2021 – „Martwa Natura””

I miejsce zajęli: Marzena Kopyciak i Kajetan Walachniewicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 11 pkt.

II miejsce zajęły Ewa Powroźnik i Paulina Lasek, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 8 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Kajetan Walachniewicz

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Kajetan Walachniewicz – 27 5=32 pkt (11 p)
Marzena Kopyciak – 27 pkt (11 p)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (8 p)
Paulina Lasek – 24 pkt (8 p)

1. Ewa Powroźnik 80 pkt (37p)
1. Marzena Kopyciak 80 pkt (33p)
2. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)
3. Kajetan Walachniewicz 32 pkt (11p)
4. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

Temat konkursu kwietniowego: „Moja Pasja”

Konkurs miesiąca Luty 2021 – „Matematyka””

I miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 20 pkt.

II miejsce zajęła Marzena Kopyciak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 13 pkt.

III miejsce zajęła Dorota Pliszka, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Ewa Powroźnikk

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Dorota Pliszka – 21 pkt (6 p)
Marzena Kopyciak – 24 pkt (13 p)
Ewa Powroźnik – 27+5=32 pkt (20 p)

1. Ewa Powroźnik 56 pkt (29p)
2. Marzena Kopyciak 53 pkt (22p)
3. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)

Temat konkursu marcowego: „Martwa Natura”

Konkurs miesiąca Styczeń 2021 – „Pandemia””

I miejsce zajęła Dorota Pliszka, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

II miejsce zajęły: Ewa Powroźnik i Marzena Kopyciak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 9 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Marzena Kopyciak

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Dorota Pliszka – 27 pkt (14 p)
Marzena Kopyciak – 24+5=29 pkt (9 p)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (9 p)

1. Marzena Kopyciakak 29 pkt (9p)
2. Dorota Pliszka 27 pkt (14p)
2. Ewa Powroźnik 24 pkt (9p)

Temat konkursu lutowego: „Matematyka”

Rok temu, zanim pandemia wkroczyła w nasze życie, komplikując je w znacznym stopniu i utrudniając wiele działań, mieliśmy możliwość zorganizowania wystawy prac fotograficznych członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa. Wystawa, otwarta wernisażem, na którym mogliśmy spotkać się w szerszym gronie, wyeksponowana została w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. 28 osób zaprezentowało po kilka swoich zdjęć. Fotografie można było obejrzeć w dniach od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. Wydano katalog, w którym zamieszczono po jednej z prac każdego z uczestników.

Warto sięgnąć pamięcią do tamtego wydarzenia poprzez przypomnienie treści owej wystawy (strony katalogu), z nadzieją że wkrótce nasze życie codzienne, a także twórcze, wróci do normalności i następne wystawy odbywać się będą nie, jak tegoroczna II wystawa – wirtualnie, lecz na żywo, przy udziale autorów oraz osób zainteresowanych fotografią.

Polski artysta-fotograf. Jest członkiem rzeczywistym Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr 687). Sławomir Jodłowski jest autorem oraz współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych i zbiorowych – w Polsce i za granicą. Jego fotografie były wielokrotnie publikowane m.in. w specjalistycznej prasie fotograficznej (Foto, Foto Pozytyw)[1]. Za twórczość fotograficzną i pracę na rzecz fotografii oraz kultury – został uhonorowany nagrodą Związku Polskich Artystów Fotografików (2013), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy oraz stypendium Marszałka Województwa Śląskiego

Sławomir Jodłowski – na co dzień, od blisko 40 lat, pracuje jako instruktor ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, artysta-fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, prezes Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa, współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca i animator kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii. W Regionalnym Ośrodku Kultury od ponad trzydziestu pięciu lat prowadzi działania promujące fotografie jako wartość kulturotwórczą, polegająca na organizacji plenerów, warsztatów, szkoleń i spotkań z artystami-fotografikami. Jest kuratorem Galerii ARTFOTO i Galerii FOTOPOBUDKA działających przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. W Galeriach prezentowana jest fotografia polska i zagraniczna, promuje zarówno twórców znanych jak i rozpoczynających karierę artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem środowiska fotograficznego regionu śląskiego. Ekspozycje w Galerii ARTFOTO przybliżają i promują najnowsze trendy w sztuce nawiązujące do wykorzystania najnowszych technologii w rejestracji obrazu. Preferuje cyfrowy aspekt sztuki związany z filozofią digitalizacji działań twórczych. Przy Galerii działa studio fotograficzne gdzie pod kierunkiem SJ szkolą się w zakresie fotografii studyjnej młodzi fotograficy. W Galerii prezentowali swoje prace i gościli osobiście najwybitniejsi polscy fotograficy jak : Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Sikora, Paweł Pierściński i wielu innych. Ostatnio prezentowane były prace kilkunastu słowackich fotografików, a w latach ubiegłych pokazywał prace fotografików litewskich, bułgarskich, ukraińskich i wielu innych.

W sumie zorganizował ponad 400 wystaw fotograficznych. Pomysłodawca kolejnej nowej galerii fotografii FOTOPOBUDKA w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, która jest odpowiedzią na potrzeby młodych, początkujących fotografików. Jako jeden z pierwszych fotografików, zwrócił uwagę na fotografię cyfrową jako sztukę, w wyniku czego zainicjował i stworzył w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, najstarszy i jeden z największych w Polsce Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO, którego jest komisarzem. Konkurs odbywa się od dwudziestu trzech lat, a ma na celu promocje fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, akcentuje relacje i utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującą także naszą tożsamość narodową. Jest współzałożycielem i prezesem Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa , działającego przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, którego celem jest wspieranie działalności twórczej w dziedzinie fotografii, wymiana informacji oraz dyskusja dotycząca spraw artystycznych i technicznych fotografii. Fotoklub skupia coraz to większą ilość członków /aktualnie około 60 osób/ , spotkania w Fotoklubie cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży. Prowadzi zajęcia w Mobilnym Uniwersytecie Kultury i Sztuki organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Współpracuje z wieloma fotografikami i Galeriami zagranicznymi co owocuje międzynarodową wymianą fotograficzną integrującą europejską fotografie. Jest absolwentem Wyższego Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Jego praca dyplomowa „Surrealistyczne aspekty francuskiego surrealizmu”, promotor Urszula Czartoryska została nagrodzona za szczególne wartości intelektualne. Jako członek Związku Polskich Artystów Fotografików jest aktywnym twórcą, posiada na swym koncie kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Publikował artykuły w prasie fotograficznej polskiej i zagranicznej : m.in. FOTO i POZYTYW. Reprezentował województwo śląskie na wystawie fotografii „Obecna Nieobecność” w Mediolanie. Laureat odznaki Zasłużony Działacz Kultury przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury /2013 r. /Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechniania kultury. Laureat stypendium artystycznego przyznanego przez Marszałka województwa śląskiego. Autor albumu fotograficznego JURAJSKIE FOTOKLIMATY.

Jego fotografie można oglądać w Galerii Fotopobudka w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie

Mimo pandemii, utrudniającej działania naszego Fotoklubu, Jurajski Fotoklub Częstochowa zorganizował II coroczną Wystawę prac swoich członków, w której wzięło udział 26 autorów. Ekspozycja wirtualna dostępna jest od 18 stycznia 2021 r. na stronach Jurajskiego Fotoklubu i Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Każdy z autorów prezentuje jedną, jego zdaniem najlepsza pracę jaka wykonał w roku ubiegłym. Wystawa powstała wyłącznie w wersji internetowej, lecz katalog wydany został w wersji papierowej. Poniżej prezentujemy jego strony. Jest również dostępny film z wypowiedziami członków JFCz obrazującymi ich poglądy na temat swojej fotografii jak indywidualnego rozumienia tego wyjątkowego medium. Film zamieszczony został pod zdjęciami. Zapraszamy do oglądania.

„Fotografia należy do tego rodzaju medium, które pozwala emocjonalnie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość i równocześnie zareagować wypowiedzią artystyczną w swoisty indywidualny sposób. W roku ubiegłym emocje, doznania miały bardzo charakterystyczny, indywidualny, wręcz wyrafinowany charakter. Dla każdego autora był on inny i wydaje się, że percepcja postrzegania świata ulegała mocnym zawirowaniom. Zniewolenie i poczucie zagrożenia odbija się szerokim echem zarówno w postawach artystycznych, jak i korzystnym lub niekorzystnym dystansem związanym z bezradnością i alienacją. Sytuacja ta w niekorzystny sposób wpływa na aktywność artystyczną, powstaje znacznie mniej prac, brakuje czasem inspiracji, często zwycięża marazm i bezsilność. Brak bezpośredniego kontaktu z drugą osobą wywołuje stagnację i tworzenie się niekorzystnych relacji, burzą się dotąd stabilne integracje. Nadesłane zdjęcia na drugą doroczną wystawę członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa w pewien sposób obrazują kondycję twórczą fotografów. Bardzo różne fotografie, o zróżnicowanym stopniu emocjonalnym, pozwalają dostrzegać zarówno przejawy desperacji twórczej /nie mogę się poddawać, muszę coś zrobić/, ale także są to świadome prace o dużym ładunku indywidualnym. Dziękuję wszystkim autorom za udział w tej wystawie i życzę wszystkim szybkiego powrotu do normalności.”

Sławomir Jodłowski – Prezes Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa