Joanna Sidorowicz z urodzenia Wrocławianka. Mieszka w Częstochowie. Fotografią zajmuje się około 15 lat. Jest to fotografia starej i nowej architektury – podwórka, klatki schodowe, urbexy, miejsca opuszczone, tematy związane z kulturą żydowską, z mieszanką kultur (wschodnia Polska), krajobrazy w geometrycznej formie, odbicia w wodzie np. kałuże, rzeki, odbicia w szybach, portrety oraz fotografia otworkowa. Sporo wystaw, bo ponad 60 w tym ponad 30 indywidualnych. Tym razem wystawa zatytułowana „Wenecka laguna”, gdzie Wenecję pokazuje inaczej, bo w weneckich kanałach. Fotografie to obrazy o abstrakcyjnych formach (nie zniekształcone w żadnym programie) mocno nasycone barwą. Zdjęcia powstały w październiku 2016 roku podczas kameralnego pleneru. Zrobione na wyspach Venezia, Murano, Burano.

Członek rzeczywisty Artysta Fotograf Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców
Członek Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
Członek Fundacji Festiwalu Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie
Członek Jurajskiego Fotoklubu w Częstochowie
Członek Grupy Fotograficznej FotoAzyl
Członek Grupy Atina
Jej fotografie można oglądać na Facebooku – Joanna Sidorowicz Photogrphy, Joanna Sidorowicz Fotografia B&W oraz na portalu plfoto pod nickiem: asiasido.

Konkurs miesiąca Marzec 2019 – „Z innej perspektywy””

I miejsce zajęła: Joanna Sidorowicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

II miejsce zajęła: Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 12 pkt.

III miejsce zajęli: Andrzej Szlęzak i Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 7 pkt.

IV miejsce zajęły: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz i Dorota Pliszka, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 5 pkt.

V miejsce zajęły: Olga Cegielska i Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 3 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Ewa Powroźnik

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Joanna Sidorowicz – 27 pkt (14 p)
Ewa Powroźnik – 29 pkt (12 p)
Andrzej Szlęzak – 21 pkt (7 p)
Krzysztof Świtalski – 21 pkt (7 p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 18 pkt (5 p)
Dorota Pliszka – 18 pkt (5 p)
Olga Cegielska – 15 pkt (4 p)
Magdalena Kmiecik – 15 pkt (4 p)
Nina Mazuś – 12 pkt (3 p)
Jarosław Dumański – 12 pkt (3 p)
Kinga Więcek – 9 pkt (2 p)
Dominik Wiśniewski – 9 pkt (2 p)
Agnieszka Dumańska – 6 pkt (1 p)
Anna Kotarska – 1 pkt (0 p)
Irena Wilk – 1 pkt (0 p)

1. Joanna Sidorowicz 81 pkt (45p)
2. Ewa Powroźnik 73 pkt (32p)
3. Andrzej Szlęzak 60 pkt (22p)
4. Nina Mazuś 56 pkt (19p)
5. Jarosław Dumański 51 pkt (18p)
6. Magdalena Kmiecik 42 pkt (15p)
7. Agnieszka Dumańska 36 pkt (12p)
8. Krzysztof Świtalski 33 pkt (10p)
9. Kinga Więcek 21 pkt (7p)
10. Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 18 pkt (5p)
10. Dorota Pliszka 18 pkt (5p)
10. Kajetan Walachniewicz 18 pkt (5p)
11. Anna Kotarska 16 pkt (5p)
12. Dominik Wiśniewski 16 pkt (4p)
12. Irena Wilk 16 pkt (4p)
13. Olga Cegielska 15 pkt (4p)
14. Agnieszka Kociara 12 pkt (3p)

Temat konkursu kwietniowego: „W lesie”

Ukoronowaniem ubiegłorocznej edycji konkursu fotograficznego „Fotograf Roku”, organizowanego przez Jurajski Fotoklub Częstochowa, stała się wystawa pokonkursowa, na której zaprezentowano zdjęcia zarówno laureatki tytułu „Fotograf Roku 2018 – Magdaleny Kmiecik, jak i wszystkich uczestników zeszłorocznych konkursów miesiąca, z wyników których wyłoniona została zwyciężczyni.
Wystawę, której wernisaż odbył się 23 lutego, zorganizowano w niezwykłym miejscu – kawiarni „Dwa Koty Cafe” przy Placu Biegańskiego. Magia tego miejsca oraz świetna atmosfera spotkania z członkami Jurajskiego Fotoklubu, autorami prezentowanych zdjęć oraz ich bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi, sprawiły, że rozmowy o fotografii oraz na wiele innych tematów, trwały do późnych godzin wieczornych. Obok fotografii laureatki konkursu, pokazane zostały fotografie Eweliny Kołodziejskiej-Hajkowicz, Agnieszki Dumańskiej, Olgi Cegielskiej, Niny Mazuś, Andrzeja Szlęzaka, Krzysztofa Świtalskiego, Kajetana Walachniewicza oraz Dominika Wiśniewskiego.

Ilustracja fotograficzna – KSW Foto Krzysztof Świtalski

Zasady konkursu miesiąca, jako etapu konkursu „Fotograf Roku”, Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa.

 1. W konkursie mogę brać udział wyłącznie członkowie Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa. Współorganizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Na grudniowym spotkaniu członkowie Fotoklubu wybierają 10 tematów na konkursy miesiąca na następny rok. Każdy z członków Fotoklubu może na forum publicznym zgłosić temat/tematy. Są one przyjmowane przez ogólną aklamację. Nie mogą to być tematy obraźliwe, sprzeczne z obowiązującymi normami społecznymi, niebezpieczne, ani o charakterze pornograficznym.
 2. Tematyka powinna być urozmaicona, zahaczająca o różne tematy fotograficzne takie jak portret, krajobraz, abstrakcja, fotografia kreacyjna, reportaż, techniki fotograficzne itp.
 3. Jeżeli nie ma propozycji, jest ich zbyt mało lub nie spełniają one założeń konkursu, wówczas przyjmuje się tematy wybrane przez Zarząd Fotoklubu.
 4. Tematy są dostępne na stronie Fotoklubu i eksponowane na comiesięcznych spotkaniach.
 5. Każdy z uczestników może dać na konkurs od 1 do 3 zdjęć pojedynczych (w tym jeden zestaw do trzech zdjęć) zgodnych z tematem, w minimalnym formacie A4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna (aparat fotograficzny, kamera otworkowa, smartfon itp.). Zdjęcie musi mieć formę odbitki fotograficznej/wydruku. Nie przyjmujemy prac w formie cyfrowej.W czasie rocznego cyklu konkursu zdjęcia nie mogą się powtarzać (nie można dać na konkurs tych samych zdjęć np. w styczniu i we wrześniu)
 6. Za zestaw zdjęć uznaje się cykl do 3 zdjęć zgodnych z tematem konkursu, które łączą forma, treść, przekaz, kadr, obróbka itp.
 7. Na początku comiesięcznego spotkania uczestnicy oddają swoje prace prowadzącemu konkurs, są one przez niego rozkładane i prezentowane przez cały czas trwania spotkania.
 8. W czasie głosowania każdy członek Fotoklubu dostaje 3 karteczki/głosy, które może podłożyć pod dowolne prace w dowolnej ilości. Można w konkursie nie oddać żadnego głosu, jeden, dwa lub trzy. Można położyć od 0 do 3 głosów pod wybrane zdjęcie.
 9. Autor zdjęcia, które dostało najwięcej głosów, wygrywa Konkurs Miesiąca i dostaje Punkty Rankingowe zgodnie z Tabelą Punktacji. Kolejni uczestnicy dostają Punkty Rankingowe zgodnie z zajętymi miejscami.
 10. Punktacja za poszczególne miejsca jest jawna i dostępna na stronie Fotoklubu oraz na comiesięcznych spotkaniach.
 11. Punkty Rankingowe są sumowane i dopisywane do sumy punktów danego uczestnika. Głosy podłożone pod zdjęcia danego autora są sumowane i zapisywane jako tzw. „małe punkty”. Są brane pod uwagę w wypadku remisów między uczestnikami konkursu. Każdorazowo przyznawane jest I, II, III, IV i V miejsce.
 12. Aktualny ranking uczestników, aktualizowany w terminie nie dłuższym niż 3 dni po dniu konkursu danego miesiąca, jest dostępny na stronie internetowej Fotoklubu i w czasie comiesięcznych spotkań.
 13. Zwycięzcą konkursu Fotograf Roku zostaje autor zdjęć, który w ciągu roku zebrał największą ilość Punktów Rankingowych. Kolejni zajmują II, III i następne miejsca.
 14. Na pierwszym spotkaniu w nowym roku następuje podsumowanie konkursu i wręczenie nagród (Fotograf Roku, II miejsce, III miejsce, dwa wyróżnienia). O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość Punktów Rankingowych (a w przypadku remisu – małe punkty).
 15. Dodatkowo zostanie zorganizowana wystawa z pracami osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie.

Tabela Punktacji

Miejsce Punkty
I 27 pkt
II 24 pkt
III 21 pkt
IV 18 pkt
V 15 pkt
VI 12 pkt
VII 9 pkt
VIII 6 pkt
IX 3 pkt
X (i dalsze) 1 pkt

Konkurs miesiąca Luty 2019 – „Zgadnij, co to?””

I miejsce zajęła: Joanna Sidorowicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 16 pkt.

II miejsce zajął: Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 11 pkt.

III miejsce zajęły: Magdalena Kmiecik i Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 10 pkt.

IV miejsce zajął: Jarosław Dumański, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 8 pkt.

V miejsce zajęła: Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Nina Mazuś

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Joanna Sidorowicz – 27 pkt (16 p)
Andrzej Szlęzak – 24 pkt (11 p)
Magdalena Kmiecik – 21 pkt (10 p)
Nina Mazuś – 21+5=26 pkt (10 p)
Jarosław Dumański – 18 pkt (8 p)
Ewa Powroźnik – 15 pkt (6 p)
Kinga Więcek – 12 pkt (5 p)
Agnieszka Dumańska – 9 pkt (4 p)
Anna Kotarska – 9 pkt (4 p)
Irena Wilk – 6 pkt (2 p)
Dominik Wiśniewski – 6 pkt (2 p)
Kajetan Walachniewicz – 3 pkt (1 p)
Krzysztof Świtalski – 3 pkt (1 p)

1. Joanna Sidorowicz 54 pkt (31p)
2. Ewa Powroźnik 44 pkt (20p)
2. Nina Mazuś 44 pkt (16p)
3. Jarosław Dumański 39 pkt (15p)
3. Andrzej Szlęzak 39 pkt (15p)
4. Agnieszka Dumańska 30 pkt (11p)
5. Magdalena Kmiecik 27 pkt (11p)
6. Kajetan Walachniewicz 18 pkt (5p)
7. Anna Kotarska 15 pkt (5p)
7. Irena Wil 15 pkt (4p)
8. Agnieszka Kociara 12 pkt (3p)
8. Krzysztof Świtalski 12 pkt (3p)
8. Kinga Więcek 12 pkt (5p)
9. Dominik Wiśniewski 7 pkt (2p)

Temat konkursu marcowego: „Z Innej Perspektywy”

Konkurs miesiąca Styczeń 2019 – „W Jednym Kolorze”

I miejsce zajęła: Joanna Sidorowicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 15 pkt.

II miejsce zajęła: Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 14 pkt.

III miejsce zajęli: Agnieszka Dumańska i Jarosław Dumański, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 7 pkt.

IV miejsce zajęła: Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt.

V miejsce zajęli: Kajetan Walachniewicz oraz Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 4 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Ewa Powroźnik

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Ewa Powroźnik – 24+5=29 pkt (14p)
Joanna Sidorowicz – 27 pkt (15 p)
Agnieszka Dumańska – 21 pkt (7p)
Jarosław Dumański – 21 pkt (7p)
Nina Mazuś – 18 pkt (6p)
Andrzej Szlęzak – 15 pkt (4p)
Kajetan Walachniewicz – 15 pkt (4p)
Agnieszka Kociara – 12 pkt (3p)
Irena Wilk – 9 pkt (2p)
Krzysztof Świtalski – 9 pkt (2p)
Magdalena Kmiecik – 6 pkt (1p)
Anna Kotarska – 6 pkt (1p)
Dominik Wiśniewski – 1 pkt (0p)

1. Ewa Powroźnik 29 pkt (14p)
2. Joanna Sidorowicz 27 pkt (15p)
3. Agnieszka Dumańska 21 pkt (7p)
3. Jarosław Dumański 21 pkt (7p)
4. Nina Mazuś 18 pkt (6p)
5. Andrzej Szlęzak 15 pkt (4p)
5. Kajetan Walachniewicz 15 pkt (4p)
6. Agnieszka Kociara 12 pkt (3p)
7. Irena Wilk 9 pkt (2p)
7. Krzysztof Świtalski 9 pkt (2p)
8. Magdalena Kmiecik 6 pkt (1p)
8. Anna Kotarska 6 pkt (1p)
9. Dominik Wiśniewski 1 pkt (0p)

Pierwsze w nowym roku zebranie członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa poprzedzi uroczystość wręczenia nagrody „Fotograf Roku”, którą za rok 2018 otrzymuje Magdalena Kmiecik. Zapraszamy serdecznie: poniedziałek 07.01.2019, godz. 19;00.

Konkurs miesiąca Grudzień 2018 – „Cegła, Metal, Szkło”

I miejsce zajęła: Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 9 pkt.

II miejsce zajęła: Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 5 pkt.

III miejsce zajął: Kajetan Walachniewicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 4 pkt.

IV miejsce zajęli: Andrzej Szlęzak i Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 3 pkt.

V miejsce zajęli: Kajetan Walachniewicz, Dominik Wiśniewski oraz Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 2 pkt.

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:

(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Magdalena Kmiecik – 25 pkt (15p)
Kajetan Walachniewicz – 18 pkt (7p)
Krzysztof Świtalski – 18 pkt (7p)
Nina Mazuś – 15 pkt (6p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 12 pkt (5p)
Andrzej Szlęzak – 10 pkt (4p)
Dominik Wiśniewski – 10 pkt (4p)
Agnieszka Dumańska – 8 pkt (2p)

Magdalena Kmiecik 199 pkt (114p)
Andrzej Szlęzak 164 pkt (81p)
Krzysztof Świtalski 147 pkt (56p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 134 pkt (66p)
Nina Mazuś 118 pkt (52p)
Dominik Wiśniewski 116 pkt (54p)
Agnieszka Dumańska 84 pkt (38p)
Olga Cegielska 67 pkt (23p)
Kajetan Walachniewicz 53 pkt (20p)
Ewa Powroźnik 8 pkt (4p)
Agnieszka Kociara 8 pkt (3p)
Dariusz Kociara 8 pkt (3p)

Fotografem roku 2018 została Magdalena Kmiecik