Archives

All posts by Jurajski Fotoklub

Konkurs Miesiąca – AUTOPORTRET

I miejsce zajęli: Andrzej Szlęzak, Dominik Wiśniewski oraz Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcie po 8 głosów.

II miejsce zajęła Ola Cegielska, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 7 głosów.

III miejsce zajęły: Magdalena Kmiecik i Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 5  głosów.

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z Tabelą w regulaminie:

( w nawiasie małe punkty-głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia )

Andrzej Szlęzak –  25pkt  (10p)

Ola Cegielska –  25 pkt  (10p)

Nina Mazuś – 18 pkt  (9p)

Magdalena Kmiecik –  15 pkt  (8p)

Krzysztof Świtalski –  15 pkt  (8p)

Dominik Wiśniewski – 15 pkt (8p)

Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 12 pkt (4p)

(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Magdalena Kmiecik 40 pkt (28p)
Andrzej Szlęzak 37 pkt (13p)
Krzysztof Świtalski 27 pkt (11p)
Dominik Wiśniewski 33 pkt (15p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 12 pkt (4p)
Nina Mazuś 19 pkt (9p)
Olga Cegielska 33 pkt (12p)

Konkurs Miesiąca MARTWA NATURA

W pierwszym tegorocznym konkursie uczestnicy zaprezentowali 26 zdjęć. Zdjęcia były bardzo ciekawe i oceniający mieli spory dylemat nad oddaniem swych głosów. Fotografie przedstawiały zarówno klasyczne spojrzenie na martwą naturę (butelki, zestawy przedmiotów) jak również bardziej reporterskie – zdjęcia przedstawiające dziewczynę rysującą martwą naturę. Nie zabrakło elementu humorystycznego jak „Martwa Natura ze szprotkami” (a właściwie z puszką szprotek).
Wszystkich zachwyciły zestawy zdjęć wykonanych przez Magdalenę Kmicik. I to Ona właśnie została zwyciężczynią pierwszego konkursu w tym roku. Gratulujemy!

W lutym tematem będzie AUTOPORTRET. Mamy nadzieję, ze ilość uczestników konkursu i prezentowanych zdjęć będzie się stale zwiększać.

Aktualna lista uczestników konkursu Fotograf Roku (z punktacją)

1. Magdalena Kmicik 25 pkt. (20 pkt. za zdjęcia)
2. Dominik Wiśniewski 18 pkt. (7 pkt. za zdjęcia)
3. Agnieszka Dumańska 15 pkt. (4 pkt. za zdjęcia)
4. Andrzej Szlęzak 12 pkt. (3 pkt. za zdjęcia)
4. Krzysztof Świtalski 12 pkt. (3 pkt. za zdjęcia)
6. Olga Cegielska 8 pkt. (2 pkt. za zdjęcia)
Janina Mazuś 1 pkt. (brak punktów za zdjęcia, punkt rankingowy za udział w konkursie)

Zasady konkursu „Fotograf Roku”
Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa.

1. Na grudniowym spotkaniu członkowie Fotoklubu wybierają 10 tematów na konkursy miesiąca na następny rok. Każdy z członków Fotoklubu może na forum publicznym zgłosić temat/tematy. Są one przyjmowane przez ogólną aklamację. Nie mogą to być tematy obraźliwe, sprzeczne z obowiązującymi normami społecznymi, niebezpieczne, ani o charakterze pornograficznym.
2. Tematyka powinna być urozmaicona, zahaczająca o różne tematy fotograficzne takie jak portret, krajobraz, abstrakcja, fotografia kreacyjna, reportaż, techniki fotograficzne itp.
3. Jeżeli nie ma propozycji, jest ich zbyt mało lub nie spełniają one założeń konkursu, wówczas przyjmuje się tematy wybrane przez Zarząd Fotoklubu.
4. Tematy są dostępne na stronie Fotoklubu i eksponowane na comiesięcznych spotkaniach.
5. Każdy z uczestników może dać na konkurs od 1 do 5 zdjęć pojedynczych lub zestawów zdjęć (minimalny format a4) zgodnych z tematem. Technika wykonania zdjęć jest dowolna (aparat fotograficzny, kamera otworkowa, smartfon itp.). Zdjęcie musi mieć formę odbitki fotograficznej/wydruku. Nie przyjmujemy prac w formie cyfrowej.
6. W czasie rocznego cyklu konkursu zdjęcia nie mogą się powtarzać (nie można dać na konkurs tych samych zdjęć np. w styczniu i we wrześniu)
7. Za zestaw zdjęć uznaje się cykl do 3 zdjęć zgodnych z tematem konkursu, które łączą forma, treść, przekaz, kadr, obróbka itp.
8. Na początku comiesięcznego spotkania uczestnicy oddają swoje prace prowadzącemu konkurs, są one przez niego rozkładane i prezentowane przez cały czas trwania spotkania.
9. W czasie głosowania każdy członek Fotoklubu dostaje 3 karteczki/głosy, które może podłożyć pod dowolne prace w dowolnej ilości. Można w konkursie nie oddać żadnego głosu, jeden, dwa lub trzy. Można położyć od 0 do 3 głosów pod wybrane zdjęcie.
10. Autor zdjęcia, które dostało najwięcej głosów, wygrywa Konkurs Miesiąca i dostaje Punkty Rankingowe zgodnie z Tabelą Punktacji. Kolejni uczestnicy dostają Punkty Rankingowe zgodnie z zajętymi miejscami.
11. Punktacja za poszczególne miejsca jest jawna i dostępna na stronie Fotoklubu oraz na comiesięcznych spotkaniach.
12. Punkty Rankingowe są sumowane i dopisywane do sumy punktów danego uczestnika. Głosy podłożone pod zdjęcia danego autora są sumowane i zapisywane jako tzw. „małe punkty”. Są brane pod uwagę w wypadku remisów między uczestnikami konkursu. Każdorazowo przyznawane jest I, II, III, IV i V miejsce.
13. Aktualny ranking uczestników, aktualizowany w terminie nie dłuższym niż 3 dni po dniu konkursu danego miesiąca, jest dostępny na stronie internetowej Fotoklubu i w czasie comiesięcznych spotkań.
14. Zwycięzcą konkursu Fotograf Roku zostaje autor zdjęć, który w ciągu roku zebrał największą ilość Punktów Rankingowych. Kolejni zajmują II, III i następne miejsca.
15. Na pierwszym spotkaniu w nowym roku następuje podsumowanie konkursu i wręczenie nagród (Fotograf Roku, II miejsce, III miejsce, dwa wyróżnienia). O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość Punktów Rankingowych (a w przypadku remisu – małe punkty).
16. Dodatkowo zostanie zorganizowana wystawa z pracami osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie.

Tabela Punktacji

Miejsce Punkty
I 25 pkt
II 18 pkt
III 15 pkt
IV 12 pkt
V 10 pkt
VI 8 pkt
VII 6 pkt
VIII 4 pkt
IX 2 pkt
X (i dalsze) 1 pkt

Tematy konkursów:

MARTWA NATURA (STYCZEŃ)
– AUTOPORTRET (LUTY)
– FOTOGRAFIA BARWNA (MARZEC)
– MOJA ULICA (KWIECIEŃ)
– DOBRY WIECZÓR (MAJ)
– HORROR (CZERWIEC)
– ŁADNE KWIATKI (WRZESIEŃ)
– KOLOR, STRUKTURA, ABSTRAKCJA (PAŹDZIERNIK)
– ZDJĘCIE KRAJOBRAZOWE (LISTOPAD)
– CEGŁA, SZKŁO, METAL (GRUDZIEŃ)

zap kozjpg

Małgosia Kozakowska to ważna postać wśród częstochowskich fotografików. Na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród. Między innymi była Fotografem Roku 2008,2009,2011, Jurajskiego Oddziału Foto Klubu RP. Obecnie jest jedyną kobietą z naszego miasta , należącą do elitarnego Związku Polskich Artystów Fotografików od 2008r. W 2009 r otrzymała od Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) Złoty Medal za twórczość w tej dziedzinie. Grand Prix- Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy na 6 Międzynarodowym Salonie 'Martwa Natura w Fotografii’ oraz tytułu FIAP BEST AUTHOR.

ptaszek zap2

Fotografia to moja pasja sposób na życie, która rozwija się po dzień dzisiejszy. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej ART FOKUS 13 obecnie członek zarządu, członek Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, organizator
i współorganizator wielu plenerów fotograficznych, uczestnik wystaw fotograficznych indywidualnych jak i zbiorowych.
Poprzez fotografię przedstawiam piękno i minimalizm otaczającego nas świata  portret, krajobraz, makro, fotografia okolicznościowa, chwile, które są mi powierzane, mogę zatrzymać na dłużej, w pamięci każdego z nas by pokazać piękno, jakie nas otacza wystarczy spojrzeć na własne podwórko, za stodołę
i wszystko jest w zasięgu oka i ręki , staram się pokazać  to, czego nie widzą inni.

zapkont1

Zadanie obejmuje koncepcje obrazowania fotograficznego zarówno w technikach tradycyjnych jak i nowatorskich eksperymentów z motywami nieożywionymi  oraz ludźmi mieszkającymi sie na jurze krakowsko-częstochowskiej jak i w miescie Częstochowa. Fotografie będa przedstawiały w formie konfrontacji tradycyjne obrazowanie jak i nowatorskie, eksperymentalne budowanie nowych przestrzeni fotograficznych w oparciu o charakterystyczne elementy składowe krajobrazu jury krakowsko-częstochowskiej. Założeniem projektu jest przeciwstawienie tradycyjnego obrazowania z nowatorskimi eksperymentami w fotografii artystycznej.

Ogólnym celem projektu jest wykreowanie fotograficznego obrazu Jury krakowsko-częstochowskiej jak i Częstochowy w kontekście ewolucji medium fotograficznego Potrzeba pogłębiania wiedzy fotograficznej w kontekście tradycyjnej fotografii która ulegała modyfikacjom eksperymentalnego przekazu poprzez zastosowanie nowatorskich działań technologicznych jak i intelektualnych w medium fotograficznym. Potrzeba nowatorskich rozwiązań w kreowaniu medium fotograficznego jako przyczynek do rozwoju osobowości twórczej członków Jurajskiego Fotoklubu jak i wszystkich mieszkańców Częstochowy zainteresowanych współczesna fotografią. Otwarcie sie na aktualne trendy w sztuce obrazowania fotograficznego, bycie na bieżąco z przemianami w sztuce fotografii. Stworzenie swoistej kroniki zapisu socjologiczno-fotograficznego w kotekście nowatorskiej i tradycyjnej fotografii. wykorzystanie medium fotografii jako formy eksperymentalnej w kontekście sztuki nowatorskiego przekazu.

zapgołuch2

„Co siódmy” to książka artystyczna (album fotograficzny) który, jest podsumowaniem kilkuletniej pracy fotograficznej autora, który dokumentował środowisko osób niepełnosprawnych na terenie Śląska. Czarnobiałe fotografie przedstawiają inne niż zazwyczaj spojrzenie na zjawisko niepełnosprawności, w którym centrum fotograficznej idei jest człowiek, niezależnie od stanu zdrowia czy intelektu. Fotografie przedstawiają ludzi poddanych przez los ciężkiej próbie życiowej przez zbieg nieszczęśliwych wypadków. Pomimo wielkiego obciążenia i trudów życia ludzie ci starają się normalnie żyć.

Nazwa publikacji:              „Co siódmy”

Autor i wydawca:              Krzysztof Gołuch

Tekst:                             Michał Szalast

Projekt:                           Katarzyna Wolny

Nakład:                           500 sztuk

Ilość fotografii w publikacji:  53 czarno-białe fotografie

 

Krzysztof Gołuch

Mieszka i pracuje w Knurowie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Humanistyczno-Technicznej w  Bielsku Białej oraz Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Obecnie student studiów doktoranckich na tejże uczelni. Zajmuje się fotografią dokumentalną, której głównym tematem  jest człowiek. Dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Zdjęcia Krzysztofa Gołuch znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego, Muzeum Umeni w Ołomuńcu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor albumu fotograficznego „Co siódmy”.

www.krzysztofgoluch.com