Archives

All posts by Nina Mazuś

Tematy Konkursów Miesiąca w roku 2022:

Styczeń – „Ruch”

Luty – „Cyberrozgrzewka”

Marzec – „Lustro”

Kwiecień – „Las”

Maj – „Portret”

Czerwiec – „Fotografia produktowa”

Wrzesień – „Światło”

Październik – „Architektura”

Listopad – „Krajobraz”

Grudzień – „Nokturn”

Konkurs miesiąca Grudzień 2021 – „Tajemniczy gość””

I miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 11 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Ewa Powroźnik

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Ewa Powroźnik – 27+5=32 pkt (11 p)

1. Ewa Powroźnik 264 pkt (122p)
2. Marzena Kopyciak 157 pkt (67p)
3. Dorota Pliszka 122 pkt (43p)
4. Kajetan Walachniewicz 88 pkt (37p)
5. Paweł Klekowski 82 pkt (35p)
6. Jarosław Dumański 45 pkt (20p)
7. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

Temat konkursu styczniowego 2022: „Ruch”

Konkurs miesiąca Listopad 2021 – „Alienacja””

I miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 7 pkt.

II miejsce zajęła Dorota Pliszka, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Ewa Powroźnik

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Ewa Powroźnik – 27+5=32 pkt (7 p)
Dorota Pliszka – 24 pkt (6 p)

1. Ewa Powroźnik 232 pkt (101p)
2. Marzena Kopyciak 157 pkt (67p)
3. Dorota Pliszka 122 pkt (43p)
4. Kajetan Walachniewicz 88 pkt (37p)
5. Paweł Klekowski 82 pkt (35p)
6. Jarosław Dumański 45 pkt (20p)
7. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

Temat konkursu grudniowego: „Tajemniczy gość”

Konkurs miesiąca Październik 2021 – „Fotografia piktorialna””

I miejsce zajął Kajetan Walachniewicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 16 pkt.

II miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 11 pkt.

III miejsce zajął Jarosław Dumański, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 10 pkt.

IV miejsce zajęła Dorota Pliszka, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 5 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Kajetan Walachniewicz

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Kajetan Walachniewicz – 27+5=32 pkt (16 p)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (11 p)
Jarosław Dumański – 21 pkt (10 p)
Dorota Pliszka – 18 pkt (5 p)

1. Ewa Powroźnik 200 pkt (94p)
2. Marzena Kopyciak 157 pkt (67p)
4. Dorota Pliszka 98 pkt (37p)
5. Kajetan Walachniewicz 88 pkt (37p)
3. Paweł Klekowski 82 pkt (35p)
3. Jarosław Dumański 45 pkt (20p)
6. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

Temat konkursu listopadowego: „Alienacja”

Konkurs miesiąca Wrzesień 2021 – „Portret aranżowany””

I miejsce zajęła Dorota Pliszka, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 13 pkt.

II miejsce ex aequo zajęli: Ewa Powroźnik, Jarosław Dumański i Kajetan Walachniewicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 10 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Dorota Pliszka

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Kajetan Walachniewicz – 24 pkt (10 p)
Dorota Pliszka – 27+5=32 (13 pkt)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (10 p)
Jarosław Dumański – 24 pkt (10 p)

1. Ewa Powroźnik 176 pkt (83p)
2. Marzena Kopyciak 157 pkt (67p)
3. Paweł Klekowski 82 pkt (35p)
4. Dorota Pliszka 80 pkt (32p)
5. Kajetan Walachniewicz 56 pkt (21p)
5. Jarosław Dumański 24 pkt (10p)
6. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

Temat konkursu październikowego: „Fotografia piktorialna”

Konkurs miesiąca Czerwiec 2021 – „Przysłowie””

I miejsce zajął: Paweł Klekowski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

II miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 12 pkt.

III miejsce zajęła Marzena Kopyciak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Paweł Klekowski

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Paweł Klekowski – 27+5=32 pkt (14 p)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (12 p)
Marzena Kopyciak – 21 pkt (6 p)

1. Marzena Kopyciak 157 pkt (67p)
2. Ewa Powroźnik 132 pkt (73p)
3. Paweł Klekowski 82 pkt (35p)
4. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)
5. Kajetan Walachniewicz 32 pkt (11p)
6. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

„]”]”]

Temat konkursu wrześniowego: „Portret aranżowany”

Konkurs miesiąca Maj 2021 – „Błękitny””

I miejsce zajęła: Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

II miejsce zajęła Marzena Kopyciak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 13 pkt.

III miejsce zajął Paweł Klekowski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 7 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Paweł Klekowski

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Ewa Powroźnik – 27 pkt (14 p)
Marzena Kopyciak – 13 pkt (24 p)
Paweł Klekowski – 21+5=26 pkt (7 p)

1. Marzena Kopyciak 136 pkt (61p)
2. Ewa Powroźnik 108 pkt (61p)
3. Paweł Klekowski 50 pkt (21p)
4. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)
5. Kajetan Walachniewicz 32 pkt (11p)
6. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

„]”]

Temat konkursu czerwcowego: „Przysłowie”

Konkurs miesiąca Kwiecień 2021 – „Moja Pasja””

I miejsce zajęła: Marzena Kopyciak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 15 pkt.

II miejsce zajął Paweł Klekowski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

III miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 10 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Marzena Kopyciak

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Marzena Kopyciak – 27 5=32 pkt (15 p)
Paweł Klekowski – 24 pkt (14 p)
Ewa Powroźnik – 21 pkt (10 p)

1. Marzena Kopyciak 112 pkt (48p)
2. Ewa Powroźnik 101 pkt (47p)
3. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)
4. Kajetan Walachniewicz 32 pkt (11p)
5. Paulina Lasek 24 pkt (8p)
5. Paweł Klekowski 24 pkt (14p)

„]

Temat konkursu majowego: „Błękitny”

Konkurs miesiąca Marzec 2021 – „Martwa Natura””

I miejsce zajęli: Marzena Kopyciak i Kajetan Walachniewicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 11 pkt.

II miejsce zajęły Ewa Powroźnik i Paulina Lasek, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 8 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Kajetan Walachniewicz

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Kajetan Walachniewicz – 27 5=32 pkt (11 p)
Marzena Kopyciak – 27 pkt (11 p)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (8 p)
Paulina Lasek – 24 pkt (8 p)

1. Ewa Powroźnik 80 pkt (37p)
1. Marzena Kopyciak 80 pkt (33p)
2. Dorota Pliszka 48 pkt (20p)
3. Kajetan Walachniewicz 32 pkt (11p)
4. Paulina Lasek 24 pkt (8p)

Temat konkursu kwietniowego: „Moja Pasja”