Konkurs

Konkurs miesiąca Czerwiec 2019 – „Rytm w pejzażu””

I miejsce zajęła: Joanna Sidorowicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 20 pkt.

II miejsce zajął: Jarosław Dumański, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 12 pkt.

III miejsce zajęła: Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 8 pkt.

IV miejsce zajęły: Agnieszka Dumańska i Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 7 pkt.

V miejsce zajęła: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 2 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje: Magdalena Kmiecik

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Joanna Sidorowicz – 27 pkt (20 p)
Jarosław Dumański – 24 pkt (12 p)
Magdalena Kmiecik – 26 pkt (8 p)
Agnieszka Dumańska – 18 pkt (7 p)
Ewa Powroźnik – 18 pkt (7 p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 15 pkt (2 p)
Nina Mazuś – 1 pkt (0 p)
Andrzej Szlęzak – 1 pkt (0 p)
Dominik Wiśniewski – 1 pkt (0 p)

1. Ewa Powroźnik 147 pkt (59p)
2. Joanna Sidorowicz 146 pkt (73p)
3. Jarosław Dumański 119 pkt (41p)
4. Agnieszka Dumańska 101 pkt (35p)
5. Nina Mazuś 96 pkt (30p)
6. Andrzej Szlęzak 91 pkt (29p)
7. Magdalena Kmiecik 68 pkt (23p)
8. Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 65 pkt (13p)
9. Dorota Pliszka 43 pkt (13p)
10. Krzysztof Świtalski 42 pkt (11p)
11. Kinga Więcek 33 pkt (10p)
12. Olga Cegielska 30 pkt (7p)
12. Kajetan Walachniewicz 30 pkt (7p)
13. Dominik Wiśniewski 17 pkt (4p)
14. Anna Kotarska 16 pkt (5p)
14. Irena Wilk 16 pkt (4p)
15. Agnieszka Kociara 12 pkt (3p)
13. Jacek Kamiński 9 pkt (1p)

Temat konkursu wrześniowego: „Moda w miejskiej dżungli”


Konkurs miesiąca Maj 2019 – „Bańki mydlane””

I miejsce zajęła: Agnieszka Dumańska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 13 pkt.

II miejsce zajęła: Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 7 pkt.

III miejsce zajął: Jarosław Dumański, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt.

IV miejsce zajęły: Joanna Sidorowicz i Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 5 pkt.

V miejsce zajęli: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz i Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 4 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymują: Agnieszka Dumańska, Joanna Sidorowicz, Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz oraz Jarosław Dumański

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Agnieszka Dumańska – 32 pkt (13 p)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (7 p)
Jarosław Dumański – 26 pkt (6 p)
Joanna Sidorowicz – 23 pkt (5 p)
Nina Mazuś – 18 pkt (5 p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 20 pkt (4 p)
Andrzej Szlęzak – 15 pkt (4 p)
Kinga Więcek – 12 pkt (3 p)
Dorota Pliszka – 1 pkt (0 p)

1. Ewa Powroźnik 129 pkt (52p)
2. Joanna Sidorowicz 119 pkt (53p)
3. Nina Mazuś 95 pkt (30p)
3. Jarosław Dumański 95 pkt (29p)
4. Andrzej Szlęzak 90 pkt (29p)
5. Agnieszka Dumańska 83 pkt (28p)
6. Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 50 pkt (11p)
7. Dorota Pliszka 43 pkt (13p)
8. Krzysztof Świtalski 42 pkt (11p)
8. Magdalena Kmiecik 42 pkt (15p)
9. Kinga Więcek 33 pkt (10p)
10. Olga Cegielska 30 pkt (7p)
10. Kajetan Walachniewicz 30 pkt (7p)
11. Anna Kotarska 16 pkt (5p)
11. Dominik Wiśniewski 16 pkt (4p)
11. Irena Wilk 16 pkt (4p)
12. Agnieszka Kociara 12 pkt (3p)
13. Jacek Kamiński 9 pkt (1p)

Temat konkursu czerwcowego: „Rytm w pejzażu”


Konkurs miesiąca Marzec 2019 – „Z innej perspektywy””

I miejsce zajęła: Joanna Sidorowicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt.

II miejsce zajęła: Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 12 pkt.

III miejsce zajęli: Andrzej Szlęzak i Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 7 pkt.

IV miejsce zajęły: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz i Dorota Pliszka, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 5 pkt.

V miejsce zajęły: Olga Cegielska i Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 3 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Ewa Powroźnik

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Joanna Sidorowicz – 27 pkt (14 p)
Ewa Powroźnik – 29 pkt (12 p)
Andrzej Szlęzak – 21 pkt (7 p)
Krzysztof Świtalski – 21 pkt (7 p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 18 pkt (5 p)
Dorota Pliszka – 18 pkt (5 p)
Olga Cegielska – 15 pkt (4 p)
Magdalena Kmiecik – 15 pkt (4 p)
Nina Mazuś – 12 pkt (3 p)
Jarosław Dumański – 12 pkt (3 p)
Kinga Więcek – 9 pkt (2 p)
Dominik Wiśniewski – 9 pkt (2 p)
Agnieszka Dumańska – 6 pkt (1 p)
Anna Kotarska – 1 pkt (0 p)
Irena Wilk – 1 pkt (0 p)

1. Joanna Sidorowicz 81 pkt (45p)
2. Ewa Powroźnik 73 pkt (32p)
3. Andrzej Szlęzak 60 pkt (22p)
4. Nina Mazuś 56 pkt (19p)
5. Jarosław Dumański 51 pkt (18p)
6. Magdalena Kmiecik 42 pkt (15p)
7. Agnieszka Dumańska 36 pkt (12p)
8. Krzysztof Świtalski 33 pkt (10p)
9. Kinga Więcek 21 pkt (7p)
10. Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 18 pkt (5p)
10. Dorota Pliszka 18 pkt (5p)
10. Kajetan Walachniewicz 18 pkt (5p)
11. Anna Kotarska 16 pkt (5p)
12. Dominik Wiśniewski 16 pkt (4p)
12. Irena Wilk 16 pkt (4p)
13. Olga Cegielska 15 pkt (4p)
14. Agnieszka Kociara 12 pkt (3p)

Temat konkursu kwietniowego: „W lesie”

Zasady konkursu miesiąca, jako etapu konkursu „Fotograf Roku”, Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa.

 1. W konkursie mogę brać udział wyłącznie członkowie Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa. Współorganizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Na grudniowym spotkaniu członkowie Fotoklubu wybierają 10 tematów na konkursy miesiąca na następny rok. Każdy z członków Fotoklubu może na forum publicznym zgłosić temat/tematy. Są one przyjmowane przez ogólną aklamację. Nie mogą to być tematy obraźliwe, sprzeczne z obowiązującymi normami społecznymi, niebezpieczne, ani o charakterze pornograficznym.
 2. Tematyka powinna być urozmaicona, zahaczająca o różne tematy fotograficzne takie jak portret, krajobraz, abstrakcja, fotografia kreacyjna, reportaż, techniki fotograficzne itp.
 3. Jeżeli nie ma propozycji, jest ich zbyt mało lub nie spełniają one założeń konkursu, wówczas przyjmuje się tematy wybrane przez Zarząd Fotoklubu.
 4. Tematy są dostępne na stronie Fotoklubu i eksponowane na comiesięcznych spotkaniach.
 5. Każdy z uczestników może dać na konkurs od 1 do 3 zdjęć pojedynczych (w tym jeden zestaw do trzech zdjęć) zgodnych z tematem, w minimalnym formacie A4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna (aparat fotograficzny, kamera otworkowa, smartfon itp.). Zdjęcie musi mieć formę odbitki fotograficznej/wydruku. Nie przyjmujemy prac w formie cyfrowej.W czasie rocznego cyklu konkursu zdjęcia nie mogą się powtarzać (nie można dać na konkurs tych samych zdjęć np. w styczniu i we wrześniu)
 6. Za zestaw zdjęć uznaje się cykl do 3 zdjęć zgodnych z tematem konkursu, które łączą forma, treść, przekaz, kadr, obróbka itp.
 7. Na początku comiesięcznego spotkania uczestnicy oddają swoje prace prowadzącemu konkurs, są one przez niego rozkładane i prezentowane przez cały czas trwania spotkania.
 8. W czasie głosowania każdy członek Fotoklubu dostaje 3 karteczki/głosy, które może podłożyć pod dowolne prace w dowolnej ilości. Można w konkursie nie oddać żadnego głosu, jeden, dwa lub trzy. Można położyć od 0 do 3 głosów pod wybrane zdjęcie.
 9. Autor zdjęcia, które dostało najwięcej głosów, wygrywa Konkurs Miesiąca i dostaje Punkty Rankingowe zgodnie z Tabelą Punktacji. Kolejni uczestnicy dostają Punkty Rankingowe zgodnie z zajętymi miejscami.
 10. Punktacja za poszczególne miejsca jest jawna i dostępna na stronie Fotoklubu oraz na comiesięcznych spotkaniach.
 11. Punkty Rankingowe są sumowane i dopisywane do sumy punktów danego uczestnika. Głosy podłożone pod zdjęcia danego autora są sumowane i zapisywane jako tzw. „małe punkty”. Są brane pod uwagę w wypadku remisów między uczestnikami konkursu. Każdorazowo przyznawane jest I, II, III, IV i V miejsce.
 12. Aktualny ranking uczestników, aktualizowany w terminie nie dłuższym niż 3 dni po dniu konkursu danego miesiąca, jest dostępny na stronie internetowej Fotoklubu i w czasie comiesięcznych spotkań.
 13. Zwycięzcą konkursu Fotograf Roku zostaje autor zdjęć, który w ciągu roku zebrał największą ilość Punktów Rankingowych. Kolejni zajmują II, III i następne miejsca.
 14. Na pierwszym spotkaniu w nowym roku następuje podsumowanie konkursu i wręczenie nagród (Fotograf Roku, II miejsce, III miejsce, dwa wyróżnienia). O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość Punktów Rankingowych (a w przypadku remisu – małe punkty).
 15. Dodatkowo zostanie zorganizowana wystawa z pracami osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie.

Tabela Punktacji

Miejsce Punkty
I 27 pkt
II 24 pkt
III 21 pkt
IV 18 pkt
V 15 pkt
VI 12 pkt
VII 9 pkt
VIII 6 pkt
IX 3 pkt
X (i dalsze) 1 pkt

Konkurs miesiąca Styczeń 2019 – „W Jednym Kolorze”

I miejsce zajęła: Joanna Sidorowicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 15 pkt.

II miejsce zajęła: Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 14 pkt.

III miejsce zajęli: Agnieszka Dumańska i Jarosław Dumański, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 7 pkt.

IV miejsce zajęła: Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt.

V miejsce zajęli: Kajetan Walachniewicz oraz Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 4 pkt.

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Ewa Powroźnik

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Ewa Powroźnik – 24+5=29 pkt (14p)
Joanna Sidorowicz – 27 pkt (15 p)
Agnieszka Dumańska – 21 pkt (7p)
Jarosław Dumański – 21 pkt (7p)
Nina Mazuś – 18 pkt (6p)
Andrzej Szlęzak – 15 pkt (4p)
Kajetan Walachniewicz – 15 pkt (4p)
Agnieszka Kociara – 12 pkt (3p)
Irena Wilk – 9 pkt (2p)
Krzysztof Świtalski – 9 pkt (2p)
Magdalena Kmiecik – 6 pkt (1p)
Anna Kotarska – 6 pkt (1p)
Dominik Wiśniewski – 1 pkt (0p)

1. Ewa Powroźnik 29 pkt (14p)
2. Joanna Sidorowicz 27 pkt (15p)
3. Agnieszka Dumańska 21 pkt (7p)
3. Jarosław Dumański 21 pkt (7p)
4. Nina Mazuś 18 pkt (6p)
5. Andrzej Szlęzak 15 pkt (4p)
5. Kajetan Walachniewicz 15 pkt (4p)
6. Agnieszka Kociara 12 pkt (3p)
7. Irena Wilk 9 pkt (2p)
7. Krzysztof Świtalski 9 pkt (2p)
8. Magdalena Kmiecik 6 pkt (1p)
8. Anna Kotarska 6 pkt (1p)
9. Dominik Wiśniewski 1 pkt (0p)

Pierwsze w nowym roku zebranie członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa poprzedzi uroczystość wręczenia nagrody „Fotograf Roku”, którą za rok 2018 otrzymuje Magdalena Kmiecik. Zapraszamy serdecznie: poniedziałek 07.01.2019, godz. 19;00.

Konkurs miesiąca Grudzień 2018 – „Cegła, Metal, Szkło”

I miejsce zajęła: Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 9 pkt.

II miejsce zajęła: Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 5 pkt.

III miejsce zajął: Kajetan Walachniewicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 4 pkt.

IV miejsce zajęli: Andrzej Szlęzak i Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 3 pkt.

V miejsce zajęli: Kajetan Walachniewicz, Dominik Wiśniewski oraz Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 2 pkt.

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:

(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Magdalena Kmiecik – 25 pkt (15p)
Kajetan Walachniewicz – 18 pkt (7p)
Krzysztof Świtalski – 18 pkt (7p)
Nina Mazuś – 15 pkt (6p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 12 pkt (5p)
Andrzej Szlęzak – 10 pkt (4p)
Dominik Wiśniewski – 10 pkt (4p)
Agnieszka Dumańska – 8 pkt (2p)

Magdalena Kmiecik 199 pkt (114p)
Andrzej Szlęzak 164 pkt (81p)
Krzysztof Świtalski 147 pkt (56p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 134 pkt (66p)
Nina Mazuś 118 pkt (52p)
Dominik Wiśniewski 116 pkt (54p)
Agnieszka Dumańska 84 pkt (38p)
Olga Cegielska 67 pkt (23p)
Kajetan Walachniewicz 53 pkt (20p)
Ewa Powroźnik 8 pkt (4p)
Agnieszka Kociara 8 pkt (3p)
Dariusz Kociara 8 pkt (3p)

Fotografem roku 2018 została Magdalena Kmiecik

Konkurs miesiąca Listopad 2018 – „Zdjęcie Krajobrazowe”

I miejsce zajął: Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 6 pkt.

II miejsce zajęła: Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 5 pkt.

III miejsce zajęli: Nina Mazuś, Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz, Kajetan Walachniewicz i Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 4 pkt.

IV miejsce zajęły: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz i Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 3 pkt.

V miejsce zajęli: Agnieszka Dumańska, Dominik Wiśniewski oraz Krzysztof Świtalski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 2 pkt.

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:

(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Krzysztof Świtalski – 25 pkt (12p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 18 pkt (9p)
Magdalena Kmiecik – 15 pkt (8p)
Kajetan Walachniewicz – 15 pkt (8p)
Andrzej Szlęzak – 12 pkt (7p)
Nina Mazuś 12 pkt (7p)
Agnieszka Dumańska – 10 pkt (5p)
Ewa Powroźnik – 8 pkt (4p)
Dominik Wiśniewski – 6 pkt (3p)

Magdalena Kmiecik 174 pkt (99p)
Andrzej Szlęzak 154 pkt (77p)
Krzysztof Świtalski 129 pkt (49p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 122 pkt (61p)
Dominik Wiśniewski 106 pkt (50p)
Nina Mazuś 103 pkt (46p)
Agnieszka Dumańska 76 pkt (36p)
Olga Cegielska 67 pkt (23p)
Kajetan Walachniewicz 35 pkt (13p)
Ewa Powroźnik 8 pkt (4p)
Agnieszka Kociara 8 pkt (3p)
Dariusz Kociara 8 pkt (3p)

Konkurs miesiąca Październik 2018 – „Kolor, Struktura, Abstrakcja”

I miejsce zajął: Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 6 pkt.

II miejsce zajęła: Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia po 5 pkt, Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz oraz Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 5 pkt.

III miejsce zajął: Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 4 pkt.

IV miejsce zajęli: Magdalena Kmiecik i Dominik Wiśniewski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 3 pkt.

V miejsce zajęli: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz, Agnieszka Kociara, Dariusz Kociara, Nina Mazuś, Olga Cegielska oraz Agnieszka Dumańska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 2 pkt.

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:

(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)
Andrzej Szlęzak – 18 pkt (11p)
Magdalena Kmiecik – 25 pkt (19p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 12 pkt (7p)
Krzysztof Świtalski – 6 pkt (2p)
Nina Mazuś – 15 pkt (8p)
Agnieszka Dumańska 10 pkt (6p)
Dominik Wiśniewski – 8 pkt (3p)
Olga Cegielska – 6 pkt (2p)
Agnieszka Kociara – 8 pkt (3p)
Dariusz Kociara – 8 pkt (3p)

Magdalena Kmiecik 159 pkt (91p)
Andrzej Szlęzak 142 pkt (70p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 104 pkt (53p)
Krzysztof Świtalski 104 pkt (37p)
Dominik Wiśniewski 100 pkt (47p)
Nina Mazuś 91 pkt (33p)
Olga Cegielska 67 pkt (23p)
Agnieszka Dumańska 66 pkt (31p)
Kajetan Walachniewicz 20 pkt (5p)
Agnieszka Kociara 8 pkt (3p)
Dariusz Kociara 8 pkt (3p)

Konkurs miesiąca Wrzesień 2018 – „Ładne Kwiatki”

I miejsce zajęi: Agnieszka Dumańska oraz Dominik Wiśniewski, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 7 pkt.

II miejsce zajęła: Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 6 pkt.

III miejsce zajęła: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz, otrzymując za nagrodzone zdjęcie /zestaw/ 5 pkt.

IV miejsce zajęli: Magdalena Kmiecik i Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 4 pkt.

V miejsce zajęli: Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz, Magdalena Kmiecik i Andrzej Szlęzak, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 3 pkt.

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:

(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)
Andrzej Szlęzak – 10 pkt (7p)
Magdalena Kmiecik – 25 pkt (14p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz – 18 pkt (11p)
Krzysztof Świtalski – 6 pkt (1p)
Nina Mazuś – 8 pkt (3p)
Agnieszka Dumańska 12 pkt (8p)
Dominik Wiśniewski – 15 pkt (10p)

Magdalena Kmiecik 134 pkt (72p)
Andrzej Szlęzak 124 pkt (59p)
Krzysztof Świtalski 98 pkt (35p)
Dominik Wiśniewski 92 pkt (44p)
Ewelina Kołodziejska-Hajkowicz 92 pkt (46p)
Nina Mazuś 76 pkt (25p)
Olga Cegielska 61 pkt (21p)
Agnieszka Dumańska 56 pkt (25p)
Kajetan Walachniewicz 20 pkt (5p)