Wystawa

Joanna Sidorowicz z urodzenia Wrocławianka. Mieszka w Częstochowie. Fotografią zajmuje się około 15 lat. Jest to fotografia starej i nowej architektury – podwórka, klatki schodowe, urbexy, miejsca opuszczone, tematy związane z kulturą żydowską, z mieszanką kultur (wschodnia Polska), krajobrazy w geometrycznej formie, odbicia w wodzie np. kałuże, rzeki, odbicia w szybach, portrety oraz fotografia otworkowa. Sporo wystaw, bo ponad 60 w tym ponad 30 indywidualnych. Tym razem wystawa zatytułowana „Wenecka laguna”, gdzie Wenecję pokazuje inaczej, bo w weneckich kanałach. Fotografie to obrazy o abstrakcyjnych formach (nie zniekształcone w żadnym programie) mocno nasycone barwą. Zdjęcia powstały w październiku 2016 roku podczas kameralnego pleneru. Zrobione na wyspach Venezia, Murano, Burano.

Członek rzeczywisty Artysta Fotograf Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców
Członek Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
Członek Fundacji Festiwalu Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie
Członek Jurajskiego Fotoklubu w Częstochowie
Członek Grupy Fotograficznej FotoAzyl
Członek Grupy Atina
Jej fotografie można oglądać na Facebooku – Joanna Sidorowicz Photogrphy, Joanna Sidorowicz Fotografia B&W oraz na portalu plfoto pod nickiem: asiasido.

Dominik Wiśniewski ur. 1992r. w Częstochowie. Związany z fotografią od najmłodszych lat, kontynuator tradycji rodzinnych, gdyż tata prowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych zakładów fotograficznych w mieście.

Brał udział w wielu konkursach fotograficznych, wystawach zbiorowych (Klimaty Częstochowy, Debiuty 2010 – wystawa Fotoklubu w restauracji Rue de Foch), laureat wyróżnienia w konkursie Fotograf Roku 2010 w Jurajskim Fotoklubie Częstochowa oraz III Miejsca w konkursie fotograf Roku 2017, wyróżnienie w konkursie organizowanym przez częstochowskie MPK Tramwaje Photo Day 2009.

zapkont1

Zadanie obejmuje koncepcje obrazowania fotograficznego zarówno w technikach tradycyjnych jak i nowatorskich eksperymentów z motywami nieożywionymi  oraz ludźmi mieszkającymi sie na jurze krakowsko-częstochowskiej jak i w miescie Częstochowa. Fotografie będa przedstawiały w formie konfrontacji tradycyjne obrazowanie jak i nowatorskie, eksperymentalne budowanie nowych przestrzeni fotograficznych w oparciu o charakterystyczne elementy składowe krajobrazu jury krakowsko-częstochowskiej. Założeniem projektu jest przeciwstawienie tradycyjnego obrazowania z nowatorskimi eksperymentami w fotografii artystycznej.

Ogólnym celem projektu jest wykreowanie fotograficznego obrazu Jury krakowsko-częstochowskiej jak i Częstochowy w kontekście ewolucji medium fotograficznego Potrzeba pogłębiania wiedzy fotograficznej w kontekście tradycyjnej fotografii która ulegała modyfikacjom eksperymentalnego przekazu poprzez zastosowanie nowatorskich działań technologicznych jak i intelektualnych w medium fotograficznym. Potrzeba nowatorskich rozwiązań w kreowaniu medium fotograficznego jako przyczynek do rozwoju osobowości twórczej członków Jurajskiego Fotoklubu jak i wszystkich mieszkańców Częstochowy zainteresowanych współczesna fotografią. Otwarcie sie na aktualne trendy w sztuce obrazowania fotograficznego, bycie na bieżąco z przemianami w sztuce fotografii. Stworzenie swoistej kroniki zapisu socjologiczno-fotograficznego w kotekście nowatorskiej i tradycyjnej fotografii. wykorzystanie medium fotografii jako formy eksperymentalnej w kontekście sztuki nowatorskiego przekazu.

zapKmiecik 3logoUMjpg

Magdalena Kmiecik

W ciągłej podróży odkrywana siebie -tworzy inspirowana zmiennością zjawisk natury i zachodzących zdarzeń.  Swoje projekty realizuje w różnych działaniach artystycznych. Wystrój  wnętrz, instalacje florystyczne, unikatowa odzież, malarstwo, performans  i sztuki wizualne, to główne kierunki pracy i prezentacji.

Studiowała Malarstwo  na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. W 2015 r przedstawiła pracę dyplomową „Płaszczyzna obrazu a przestrzeń publiczna”, której integralną częścią był performans  – „Nie Terroryzmowi”  i malarstwo akcji dokumentujące emocje wyzwolone podczas prezentacji  swoich działań w różnych środowiskach .Uzyskała tytuł mgr sztuki.

W roku 1979 ukończyła z wyróżnieniem  studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej  i otrzymała tytuł mgr inż.  w dziedzinie obróbki plastycznej metali.

Pasjonuje ją także muzyka – ukończyła Częstochowską Szkołę Muzyczną 1-go stopnia .

W I LO im.Juliusza Słowackiego śpiewała  w Zespole Pieśni Dawnej pod kier.Wł.Krawczyńskiego i działała w życiu muzycznym  Częstochowy przy organizacji festiwali Jeunesses Musicales.

Była współzałożycielem i aktywnym chórzystą – prowadzonego przez Krzysztofa Pośpiecha Częstochowskiego Chóru Kameralnego Filharmonii .

Jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

Należy do Grupy Twórców Złota Linia.

Brała udział w wielu prezentacjach florystycznych, zbiorowych i indywidualnych  wystawach malarstwa , uczestniczy w plenerach malarskich i otwartych akcjach społecznych promujących sztukę.

 

Wystawa

Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Współpracowała z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowania i Animacji „SOWA”. Obecnie jest zatrudniona w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Laureatka konkursu oraz uczestniczka wielu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie oraz Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Interesuje się dziennikarstwem, literaturą, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.

Uczestniczka wystaw zbiorowych:

–     wystawa fotografii „Trwaj chwilo…”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,

–     wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,

–     wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.

–     wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,

–     wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.

–     wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,

–     wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,

–     wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016.

 

Nagrody i wyróżnienie:

–     wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego w kategorii PORTRET organizowanego przez ToDobryKurs.pl, Warszawa 2016.

 

Zapros\enie na wystawe Niny Mazuś

Urodzona w II połowie XX wieku, po upływie następnego ćwierćwiecza, ukończyła studia na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zawód swój wykonuję dotychczas. Jestem członkiem Jurajskiego Fotoklubu w Częstochowie.

Fotografia jest dla mnie, między innymi, dokumentacją ułamka sekundy – wydarzenia lub emocji, lecz nie tylko. W fotografii intryguje mnie także ten moment, kiedy przestaje być ona wyłącznie odtworzeniem rzeczywistości, a zaczyna stanowić odrębny byt, będący często abstrakcyjnym terenem, pełnym meandrów naszej świadomości i podświadomości. Ponadto, wydaje mi się ona znakomitym narzędziem dzielenia się emocjami z drugim człowiekiem. Mam wrażenie, że wartość każdego przeżycia potęguje się w momencie pojawienia się możliwości opowiedzenia o nim każdemu, kto zechce słuchać.

Na razie jestem w fazie poszukiwania swojego „miejsca”, bowiem zbyt wiele mnie jeszcze fascynuje i zbyt wiele próbuję zatrzymać, starając się dostrzegać wokół geometrię, dobrą kompozycję, nastrój oraz barwę.