Wystawa

Polski artysta-fotograf. Jest członkiem rzeczywistym Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr 687). Sławomir Jodłowski jest autorem oraz współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych i zbiorowych – w Polsce i za granicą. Jego fotografie były wielokrotnie publikowane m.in. w specjalistycznej prasie fotograficznej (Foto, Foto Pozytyw)[1]. Za twórczość fotograficzną i pracę na rzecz fotografii oraz kultury – został uhonorowany nagrodą Związku Polskich Artystów Fotografików (2013), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy oraz stypendium Marszałka Województwa Śląskiego

Sławomir Jodłowski – na co dzień, od blisko 40 lat, pracuje jako instruktor ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, artysta-fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, prezes Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa, współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca i animator kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii. W Regionalnym Ośrodku Kultury od ponad trzydziestu pięciu lat prowadzi działania promujące fotografie jako wartość kulturotwórczą, polegająca na organizacji plenerów, warsztatów, szkoleń i spotkań z artystami-fotografikami. Jest kuratorem Galerii ARTFOTO i Galerii FOTOPOBUDKA działających przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. W Galeriach prezentowana jest fotografia polska i zagraniczna, promuje zarówno twórców znanych jak i rozpoczynających karierę artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem środowiska fotograficznego regionu śląskiego. Ekspozycje w Galerii ARTFOTO przybliżają i promują najnowsze trendy w sztuce nawiązujące do wykorzystania najnowszych technologii w rejestracji obrazu. Preferuje cyfrowy aspekt sztuki związany z filozofią digitalizacji działań twórczych. Przy Galerii działa studio fotograficzne gdzie pod kierunkiem SJ szkolą się w zakresie fotografii studyjnej młodzi fotograficy. W Galerii prezentowali swoje prace i gościli osobiście najwybitniejsi polscy fotograficy jak : Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Sikora, Paweł Pierściński i wielu innych. Ostatnio prezentowane były prace kilkunastu słowackich fotografików, a w latach ubiegłych pokazywał prace fotografików litewskich, bułgarskich, ukraińskich i wielu innych.

W sumie zorganizował ponad 400 wystaw fotograficznych. Pomysłodawca kolejnej nowej galerii fotografii FOTOPOBUDKA w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, która jest odpowiedzią na potrzeby młodych, początkujących fotografików. Jako jeden z pierwszych fotografików, zwrócił uwagę na fotografię cyfrową jako sztukę, w wyniku czego zainicjował i stworzył w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, najstarszy i jeden z największych w Polsce Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO, którego jest komisarzem. Konkurs odbywa się od dwudziestu trzech lat, a ma na celu promocje fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, akcentuje relacje i utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującą także naszą tożsamość narodową. Jest współzałożycielem i prezesem Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa , działającego przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, którego celem jest wspieranie działalności twórczej w dziedzinie fotografii, wymiana informacji oraz dyskusja dotycząca spraw artystycznych i technicznych fotografii. Fotoklub skupia coraz to większą ilość członków /aktualnie około 60 osób/ , spotkania w Fotoklubie cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży. Prowadzi zajęcia w Mobilnym Uniwersytecie Kultury i Sztuki organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Współpracuje z wieloma fotografikami i Galeriami zagranicznymi co owocuje międzynarodową wymianą fotograficzną integrującą europejską fotografie. Jest absolwentem Wyższego Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Jego praca dyplomowa „Surrealistyczne aspekty francuskiego surrealizmu”, promotor Urszula Czartoryska została nagrodzona za szczególne wartości intelektualne. Jako członek Związku Polskich Artystów Fotografików jest aktywnym twórcą, posiada na swym koncie kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Publikował artykuły w prasie fotograficznej polskiej i zagranicznej : m.in. FOTO i POZYTYW. Reprezentował województwo śląskie na wystawie fotografii „Obecna Nieobecność” w Mediolanie. Laureat odznaki Zasłużony Działacz Kultury przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury /2013 r. /Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechniania kultury. Laureat stypendium artystycznego przyznanego przez Marszałka województwa śląskiego. Autor albumu fotograficznego JURAJSKIE FOTOKLIMATY.

Jego fotografie można oglądać w Galerii Fotopobudka w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie

Mimo pandemii, utrudniającej działania naszego Fotoklubu, Jurajski Fotoklub Częstochowa zorganizował II coroczną Wystawę prac swoich członków, w której wzięło udział 26 autorów. Ekspozycja wirtualna dostępna jest od 18 stycznia 2021 r. na stronach Jurajskiego Fotoklubu i Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Każdy z autorów prezentuje jedną, jego zdaniem najlepsza pracę jaka wykonał w roku ubiegłym. Wystawa powstała wyłącznie w wersji internetowej, lecz katalog wydany został w wersji papierowej. Poniżej prezentujemy jego strony. Jest również dostępny film z wypowiedziami członków JFCz obrazującymi ich poglądy na temat swojej fotografii jak indywidualnego rozumienia tego wyjątkowego medium. Film zamieszczony został pod zdjęciami. Zapraszamy do oglądania.

„Fotografia należy do tego rodzaju medium, które pozwala emocjonalnie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość i równocześnie zareagować wypowiedzią artystyczną w swoisty indywidualny sposób. W roku ubiegłym emocje, doznania miały bardzo charakterystyczny, indywidualny, wręcz wyrafinowany charakter. Dla każdego autora był on inny i wydaje się, że percepcja postrzegania świata ulegała mocnym zawirowaniom. Zniewolenie i poczucie zagrożenia odbija się szerokim echem zarówno w postawach artystycznych, jak i korzystnym lub niekorzystnym dystansem związanym z bezradnością i alienacją. Sytuacja ta w niekorzystny sposób wpływa na aktywność artystyczną, powstaje znacznie mniej prac, brakuje czasem inspiracji, często zwycięża marazm i bezsilność. Brak bezpośredniego kontaktu z drugą osobą wywołuje stagnację i tworzenie się niekorzystnych relacji, burzą się dotąd stabilne integracje. Nadesłane zdjęcia na drugą doroczną wystawę członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa w pewien sposób obrazują kondycję twórczą fotografów. Bardzo różne fotografie, o zróżnicowanym stopniu emocjonalnym, pozwalają dostrzegać zarówno przejawy desperacji twórczej /nie mogę się poddawać, muszę coś zrobić/, ale także są to świadome prace o dużym ładunku indywidualnym. Dziękuję wszystkim autorom za udział w tej wystawie i życzę wszystkim szybkiego powrotu do normalności.”

Sławomir Jodłowski – Prezes Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa

Joanna Sidorowicz z urodzenia Wrocławianka. Mieszka w Częstochowie. Fotografią zajmuje się około 15 lat. Jest to fotografia starej i nowej architektury – podwórka, klatki schodowe, urbexy, miejsca opuszczone, tematy związane z kulturą żydowską, z mieszanką kultur (wschodnia Polska), krajobrazy w geometrycznej formie, odbicia w wodzie np. kałuże, rzeki, odbicia w szybach, portrety oraz fotografia otworkowa. Sporo wystaw, bo ponad 60 w tym ponad 30 indywidualnych. Tym razem wystawa zatytułowana „Wenecka laguna”, gdzie Wenecję pokazuje inaczej, bo w weneckich kanałach. Fotografie to obrazy o abstrakcyjnych formach (nie zniekształcone w żadnym programie) mocno nasycone barwą. Zdjęcia powstały w październiku 2016 roku podczas kameralnego pleneru. Zrobione na wyspach Venezia, Murano, Burano.

Członek rzeczywisty Artysta Fotograf Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców
Członek Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
Członek Fundacji Festiwalu Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie
Członek Jurajskiego Fotoklubu w Częstochowie
Członek Grupy Fotograficznej FotoAzyl
Członek Grupy Atina
Jej fotografie można oglądać na Facebooku – Joanna Sidorowicz Photogrphy, Joanna Sidorowicz Fotografia B&W oraz na portalu plfoto pod nickiem: asiasido.

Dominik Wiśniewski ur. 1992r. w Częstochowie. Związany z fotografią od najmłodszych lat, kontynuator tradycji rodzinnych, gdyż tata prowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych zakładów fotograficznych w mieście.

Brał udział w wielu konkursach fotograficznych, wystawach zbiorowych (Klimaty Częstochowy, Debiuty 2010 – wystawa Fotoklubu w restauracji Rue de Foch), laureat wyróżnienia w konkursie Fotograf Roku 2010 w Jurajskim Fotoklubie Częstochowa oraz III Miejsca w konkursie fotograf Roku 2017, wyróżnienie w konkursie organizowanym przez częstochowskie MPK Tramwaje Photo Day 2009.

zapkont1

Zadanie obejmuje koncepcje obrazowania fotograficznego zarówno w technikach tradycyjnych jak i nowatorskich eksperymentów z motywami nieożywionymi  oraz ludźmi mieszkającymi sie na jurze krakowsko-częstochowskiej jak i w miescie Częstochowa. Fotografie będa przedstawiały w formie konfrontacji tradycyjne obrazowanie jak i nowatorskie, eksperymentalne budowanie nowych przestrzeni fotograficznych w oparciu o charakterystyczne elementy składowe krajobrazu jury krakowsko-częstochowskiej. Założeniem projektu jest przeciwstawienie tradycyjnego obrazowania z nowatorskimi eksperymentami w fotografii artystycznej.

Ogólnym celem projektu jest wykreowanie fotograficznego obrazu Jury krakowsko-częstochowskiej jak i Częstochowy w kontekście ewolucji medium fotograficznego Potrzeba pogłębiania wiedzy fotograficznej w kontekście tradycyjnej fotografii która ulegała modyfikacjom eksperymentalnego przekazu poprzez zastosowanie nowatorskich działań technologicznych jak i intelektualnych w medium fotograficznym. Potrzeba nowatorskich rozwiązań w kreowaniu medium fotograficznego jako przyczynek do rozwoju osobowości twórczej członków Jurajskiego Fotoklubu jak i wszystkich mieszkańców Częstochowy zainteresowanych współczesna fotografią. Otwarcie sie na aktualne trendy w sztuce obrazowania fotograficznego, bycie na bieżąco z przemianami w sztuce fotografii. Stworzenie swoistej kroniki zapisu socjologiczno-fotograficznego w kotekście nowatorskiej i tradycyjnej fotografii. wykorzystanie medium fotografii jako formy eksperymentalnej w kontekście sztuki nowatorskiego przekazu.

zapKmiecik 3logoUMjpg

Magdalena Kmiecik

W ciągłej podróży odkrywana siebie -tworzy inspirowana zmiennością zjawisk natury i zachodzących zdarzeń.  Swoje projekty realizuje w różnych działaniach artystycznych. Wystrój  wnętrz, instalacje florystyczne, unikatowa odzież, malarstwo, performans  i sztuki wizualne, to główne kierunki pracy i prezentacji.

Studiowała Malarstwo  na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. W 2015 r przedstawiła pracę dyplomową „Płaszczyzna obrazu a przestrzeń publiczna”, której integralną częścią był performans  – „Nie Terroryzmowi”  i malarstwo akcji dokumentujące emocje wyzwolone podczas prezentacji  swoich działań w różnych środowiskach .Uzyskała tytuł mgr sztuki.

W roku 1979 ukończyła z wyróżnieniem  studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej  i otrzymała tytuł mgr inż.  w dziedzinie obróbki plastycznej metali.

Pasjonuje ją także muzyka – ukończyła Częstochowską Szkołę Muzyczną 1-go stopnia .

W I LO im.Juliusza Słowackiego śpiewała  w Zespole Pieśni Dawnej pod kier.Wł.Krawczyńskiego i działała w życiu muzycznym  Częstochowy przy organizacji festiwali Jeunesses Musicales.

Była współzałożycielem i aktywnym chórzystą – prowadzonego przez Krzysztofa Pośpiecha Częstochowskiego Chóru Kameralnego Filharmonii .

Jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

Należy do Grupy Twórców Złota Linia.

Brała udział w wielu prezentacjach florystycznych, zbiorowych i indywidualnych  wystawach malarstwa , uczestniczy w plenerach malarskich i otwartych akcjach społecznych promujących sztukę.

 

Wystawa

Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Współpracowała z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowania i Animacji „SOWA”. Obecnie jest zatrudniona w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Laureatka konkursu oraz uczestniczka wielu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie oraz Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Interesuje się dziennikarstwem, literaturą, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.

Uczestniczka wystaw zbiorowych:

–     wystawa fotografii „Trwaj chwilo…”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,

–     wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,

–     wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.

–     wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,

–     wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.

–     wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,

–     wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,

–     wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016.

 

Nagrody i wyróżnienie:

–     wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego w kategorii PORTRET organizowanego przez ToDobryKurs.pl, Warszawa 2016.