ptaszek zap2

Fotografia to moja pasja sposób na życie, która rozwija się po dzień dzisiejszy. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej ART FOKUS 13 obecnie członek zarządu, członek Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, organizator
i współorganizator wielu plenerów fotograficznych, uczestnik wystaw fotograficznych indywidualnych jak i zbiorowych.
Poprzez fotografię przedstawiam piękno i minimalizm otaczającego nas świata  portret, krajobraz, makro, fotografia okolicznościowa, chwile, które są mi powierzane, mogę zatrzymać na dłużej, w pamięci każdego z nas by pokazać piękno, jakie nas otacza wystarczy spojrzeć na własne podwórko, za stodołę
i wszystko jest w zasięgu oka i ręki , staram się pokazać  to, czego nie widzą inni.

zapkont1

Zadanie obejmuje koncepcje obrazowania fotograficznego zarówno w technikach tradycyjnych jak i nowatorskich eksperymentów z motywami nieożywionymi  oraz ludźmi mieszkającymi sie na jurze krakowsko-częstochowskiej jak i w miescie Częstochowa. Fotografie będa przedstawiały w formie konfrontacji tradycyjne obrazowanie jak i nowatorskie, eksperymentalne budowanie nowych przestrzeni fotograficznych w oparciu o charakterystyczne elementy składowe krajobrazu jury krakowsko-częstochowskiej. Założeniem projektu jest przeciwstawienie tradycyjnego obrazowania z nowatorskimi eksperymentami w fotografii artystycznej.

Ogólnym celem projektu jest wykreowanie fotograficznego obrazu Jury krakowsko-częstochowskiej jak i Częstochowy w kontekście ewolucji medium fotograficznego Potrzeba pogłębiania wiedzy fotograficznej w kontekście tradycyjnej fotografii która ulegała modyfikacjom eksperymentalnego przekazu poprzez zastosowanie nowatorskich działań technologicznych jak i intelektualnych w medium fotograficznym. Potrzeba nowatorskich rozwiązań w kreowaniu medium fotograficznego jako przyczynek do rozwoju osobowości twórczej członków Jurajskiego Fotoklubu jak i wszystkich mieszkańców Częstochowy zainteresowanych współczesna fotografią. Otwarcie sie na aktualne trendy w sztuce obrazowania fotograficznego, bycie na bieżąco z przemianami w sztuce fotografii. Stworzenie swoistej kroniki zapisu socjologiczno-fotograficznego w kotekście nowatorskiej i tradycyjnej fotografii. wykorzystanie medium fotografii jako formy eksperymentalnej w kontekście sztuki nowatorskiego przekazu.

zapgołuch2

„Co siódmy” to książka artystyczna (album fotograficzny) który, jest podsumowaniem kilkuletniej pracy fotograficznej autora, który dokumentował środowisko osób niepełnosprawnych na terenie Śląska. Czarnobiałe fotografie przedstawiają inne niż zazwyczaj spojrzenie na zjawisko niepełnosprawności, w którym centrum fotograficznej idei jest człowiek, niezależnie od stanu zdrowia czy intelektu. Fotografie przedstawiają ludzi poddanych przez los ciężkiej próbie życiowej przez zbieg nieszczęśliwych wypadków. Pomimo wielkiego obciążenia i trudów życia ludzie ci starają się normalnie żyć.

Nazwa publikacji:              „Co siódmy”

Autor i wydawca:              Krzysztof Gołuch

Tekst:                             Michał Szalast

Projekt:                           Katarzyna Wolny

Nakład:                           500 sztuk

Ilość fotografii w publikacji:  53 czarno-białe fotografie

 

Krzysztof Gołuch

Mieszka i pracuje w Knurowie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Humanistyczno-Technicznej w  Bielsku Białej oraz Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Obecnie student studiów doktoranckich na tejże uczelni. Zajmuje się fotografią dokumentalną, której głównym tematem  jest człowiek. Dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Zdjęcia Krzysztofa Gołuch znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego, Muzeum Umeni w Ołomuńcu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor albumu fotograficznego „Co siódmy”.

www.krzysztofgoluch.com

zapKmiecik 3logoUMjpg

Magdalena Kmiecik

W ciągłej podróży odkrywana siebie -tworzy inspirowana zmiennością zjawisk natury i zachodzących zdarzeń.  Swoje projekty realizuje w różnych działaniach artystycznych. Wystrój  wnętrz, instalacje florystyczne, unikatowa odzież, malarstwo, performans  i sztuki wizualne, to główne kierunki pracy i prezentacji.

Studiowała Malarstwo  na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. W 2015 r przedstawiła pracę dyplomową „Płaszczyzna obrazu a przestrzeń publiczna”, której integralną częścią był performans  – „Nie Terroryzmowi”  i malarstwo akcji dokumentujące emocje wyzwolone podczas prezentacji  swoich działań w różnych środowiskach .Uzyskała tytuł mgr sztuki.

W roku 1979 ukończyła z wyróżnieniem  studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej  i otrzymała tytuł mgr inż.  w dziedzinie obróbki plastycznej metali.

Pasjonuje ją także muzyka – ukończyła Częstochowską Szkołę Muzyczną 1-go stopnia .

W I LO im.Juliusza Słowackiego śpiewała  w Zespole Pieśni Dawnej pod kier.Wł.Krawczyńskiego i działała w życiu muzycznym  Częstochowy przy organizacji festiwali Jeunesses Musicales.

Była współzałożycielem i aktywnym chórzystą – prowadzonego przez Krzysztofa Pośpiecha Częstochowskiego Chóru Kameralnego Filharmonii .

Jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

Należy do Grupy Twórców Złota Linia.

Brała udział w wielu prezentacjach florystycznych, zbiorowych i indywidualnych  wystawach malarstwa , uczestniczy w plenerach malarskich i otwartych akcjach społecznych promujących sztukę.

 

plakat Muskalski Grenlandia

Grenlandia-kolorowy odcień bieli

fotografie Krzysztofa Muskalskiego

Grenlandia – „zielona kraina” – największa wyspa naszego globu przez większą część roku spowita jest bielą śniegu i lodu. Jedynie w miesiącach letnich odsłania swoje kolorowe oblicze u wybrzeży Morza Baffina. Barwna swą florą i fauną arktyczna tundra oraz góry lodowe skąpane w kolorowych promieniach słońca tworzą bajeczny klimat Grenlandii zachwycając kolorowymi odcieniami bieli…

I być może właśnie ten kolorowy klimat wyspy przyczynił się do nadania nazwy – Grenlandia – zachęcając osadników do osiedlania się na tej trudnej do życia wyspie.

Krzysztof Muskalski, AFIAP, AFRP, ZPAF

 

Fotografie wykonano: Olympus OM-D E-M1, Zuiko 12-40 1:2.8, Zuiko 75-300 1:4.8-6.7

Krzysztof Muskalski – łączy dwie pasje okulistykę i fotografię artystyczną, podkreślając że oko i aparat fotograficzny mają szereg analogii w budowie i funkcjonowaniu. Szuka inspiracji w fotografii podróżniczej, która stanowi dla niego niezwykłe wyzwanie, bowiem łączy w sobie wiele gatunków fotografii. Prowadzi Autorską Galerię Fotografii „Czas Podróży” w Częstochowie, w której prezentuje wystawy fotografii ze swoich podróży – wybrane pod patronatem medialnym National Geographic Polska. Swoje fotografie prezentował na kilkudziesięciu wystawach autorskich i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Jest laureatem krajowych i zagranicznych konkursów fotograficznych. Został uhonorowany tytułem artysty fotografika przez Fédération Internationale de l’Art Photographique, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskich Artystów Fotografików. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Międzynarodowych Salonów Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica” w Częstochowie.

Chętnie odwołuje się do dawnych mistrzów fotografii, szukając inspiracji nie tylko w ich fotografiach ale też i w ich słowach. Mottem jego pasji fotograficznej stały się słowa jednego z ulubionych mistrzów – Ansela Adamsa: „Fotografii nie robisz wyłącznie aparatem fotograficznym. Do dzieła fotografii wnosisz wszystkie obrazy jakie widziałeś, książki jakie przeczytałeś, muzykę której słuchałeś, ludzi których pokochałeś”

broszkiewicz plakatw4

Mariusz Broszkiewicz afrp
Pasjonat fotografii, artysta który dostrzega otaczające nas  interesujące tematy tworząc atrakcyjne, perfekcyjne technicznie fotografie.

Świadomy wizualnego znaczenia koloru i jego oddziaływania na linię i kształt szczególną uwagę zwraca właśnie na kolor  i światło jednocześnie prezentując własny punkt widzenia świata.

Członek Zarządu Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Twórców w Warszawie,

Współtwórca i Członek Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej ART FOKUS 13 ,

Członek Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku,

Członek Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego w Bełchatowie,

Honorowy Członek Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców – Region Świętokrzyski w Kielcach,

Honorowy Członek Myślenickiej Grupy Fotograficznej MGfoto w Myślenicach,

Organizator warsztatów i plenerów fotograficznych, praca z młodzieżą i promowanie młodych talentów.

Autor ponad dwudziestu wystaw indywidualnych i dziesiątków zbiorowych w kraju i za granica.

Laureat licznych konkursów fotograficznych.

Publikacja prac w albumach i rożnych miesięcznikach fotograficznych.

Wystawa

Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Współpracowała z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowania i Animacji „SOWA”. Obecnie jest zatrudniona w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Laureatka konkursu oraz uczestniczka wielu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie oraz Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Interesuje się dziennikarstwem, literaturą, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.

Uczestniczka wystaw zbiorowych:

–     wystawa fotografii „Trwaj chwilo…”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,

–     wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,

–     wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.

–     wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,

–     wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.

–     wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,

–     wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,

–     wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016.

 

Nagrody i wyróżnienie:

–     wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego w kategorii PORTRET organizowanego przez ToDobryKurs.pl, Warszawa 2016.

 

spotkanie

Joanna Sidorowicz – mieszka w Częstochowie. Fotografią zajmuję się około 14 lat. Działa amatorsko. Zajmuję się fotografią starej i nowej architektury – podwórka, klatki schodowe, urbexy, miejsca opuszczone, tematy związane z mieszanką kultur – wschodnia Polska, krajobrazy, portrety oraz fotografią otworkową inaczej zwaną solarigrafią.

Wystawy.

 1. „Częstochowskie podwórka” – Klub muzyczny ASK w Częstochowie.
 2. „Oko na Maroko” – Klub muzyczny Ask w Częstochowie.
 3. Wystawa grupowa, objazdowa około 2 lata po Polsce „From Poland”, między innymi prezentowana w Dąbrowie Górniczej w Galerii Sztuki PKZ, w warszawskiej Agorze, we Wrocławiu, w Gliwicach i wielu innych miejscach.
 4. Poplenerowa wystawa grupowa w schronisku Pod Durbaszką.
 5. Trzy wystawy grupowe Solarigrafia.Pl – Warszawa, Dom Kultury Działdowska.
 6. Wystawa grupowa soligraficzna w Jaworznie.
 7. Wystawa grupowa w Ruzomberoku (Słowacja) ze Stowarzyszeniem Myślenickiej Grupy Fotograficznej.
 8. „Fotografia moja pasja”, wystawa autorska – 6 tematów: podwórka, klatki schodowe, morawskie pola, odbicia w kałużach, portrety, fotografia otworkowa (solarigrafia) w Myślenicach w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 9. „Schodami w górę, schodami w dół” (klatki schodowe), Głogoczów, Galeria Dzwonnica.
 10. „Schodami w górę, schodami w dół” Częstochowa, Klubokawiarnia Pestka.
 11. „Dygresja na temat światła, iluminacji, przemijania”, trzy tematy: podwórka, odbicia, solarigrafia, Częstochowa, Teatr From Poland; wystaea w ramach konkursu Zobacz Częstochowę.
 12. „Pod żaglami”, wystawa grupowa Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, biblioteka
 13. „Czas zatrzymany”, Zdynia wystawa grupowa TF im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, Muzeum
 14. „Morawy”, wystawa indywidualna Radomsko , Castelli

Jest członkiem Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku.

oraz członkiem Fundacji Festiwalu Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie.

Jej fotografie można oglądać na Facebooku – Joanna Sidorowicz Photogrphy oraz na portalu plfoto pod nickiem: asiasido.

 

Piotr Kras – fotograf , zajmuje się fotografia dokumentalną i reportażową. Fotografuje także w technice solarigrafii.