12 stycznia 2024 r, otwarta została w sali wystawienniczej Regionalnego Ośrodka Kultury (ul. Ogińskiego 13a) piąta doroczna wystawa prac członków Jurajskiego Fotoklubu. Rangi wydarzeniu przydaje objęcie go patronatem przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców jak również udział w wernisażu (12 stycznia) delegacji zasłużonego Towarzystwa Fotograficznego im. Osterloffa z Radomska. W wystawie wzięło udział 21 autorów prezentujących dużą różnorodność tematyczną oraz stylistyczną. Wystawa prezentowana będzie do 30 stycznia br.

Podobnie jak co roku, zapraszamy na piątą już wystawę zbiorową członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa, której wernisaż odbędzie się 12 stycznia o godz.18.00 do Galerii ARTFOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Prezentujemy trzy strony naszego katalogu wydrukowanego dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Kultury, całość publikacji udostępniona zostanie po otwarciu wystawy.

I miejsce zajęła Krystyna Jachura, która otrzymała 15 punktów za swoje zdjęcia.

II miejsce zajęła Nina Mazuś, która otrzymała 14 punktów za swoje zdjęcia.

III miejsce zajęła Ewa Sitkowska, która otrzymała 10 punktów za swoje zdjęcia.

IV miejsce zajęła Irena Skowrońska-Gondek, która otrzymała 7 punktów za swoje zdjęcia.

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(punkty – suma głosów za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

1. Irena Skowrońska-Gondek40 pkt
2. Ewa Sitkowska38 pkt
3. Nina Mazuś35 pkt
4. Krystyna Jachura32 pkt
5. Dorota Pliszka6 pkt
6. Ewa Świtalska4 pkt
7. Paweł Klekowski3 pkt

Podsumowując wyniki wszystkich czterech konkursów fotograficznych w bieżącym roku, mamy przyjemność ogłosić iż tytuł „Fotograf roku 2023” uzyskuje Irena Skowrońska-Gondek.


I miejsce otrzymała Ewa Sitkowska otrzymując za nagrodzone zdjęcia 15 pkt,

II miejsce otrzymała Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 12 pkt

III miejsce otrzymała: Irena Skowrońska-Gondek, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 8 pkt

IV miejsce otrzymała Krystyna Jachura otrzymując za nagrodzone zdjęcia 7 pkt.

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(punkty – suma głosów za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

1. Irena Skowrońska-Gondek33 pkt
2. Ewa Sitkowska28 pkt
3. Nina Mazuś21 pkt
4. Krystyna Jachura17 pkt
5. Dorota Pliszka6 pkt
6. Ewa Świtalska4 pkt
7. Paweł Klekowski3 pkt
Ewa Sitkowska

I miejsce otrzymała Irena Skowrońska-Gondek otrzymując za nagrodzone zdjęcia 14 pkt,

II miejsce otrzymała Ewa Sitkowska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt, oraz Krystyna Jachura, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt

III miejsce otrzymała: Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 4 pkt

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(punkty – suma głosów za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

1. Irena Skowrońska-Gondek25 pkt
2. Ewa Sitkowska13 pkt
3. Krystyna Jachura10 pkt
4. Nina Mazuś9 pkt
5. Dorota Pliszka6 pkt
6. Ewa Świtalska4 pkt
7. Paweł Klekowski3 pkt

Irena Skowrońska-Gondek

Tematem wrześniowej edycji konkursu fotograficznego jest: „Złam zasady”

I miejsce otrzymała Irena Skowrońska-Gondek otrzymując za nagrodzone zdjęcia 11 pkt,

II miejsce otrzymała Ewa Sitkowska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 7 pkt,

III miejsce otrzymała Dorota Pliszka otrzymując za nagrodzone zdjęcia 6 pkt

IV miejsce otrzymały: Nina Mazuś, Krystyna Jachura, Ewa Świtalska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 4 pkt

V miejsce otrzymał Paweł Klekowski otrzymując za nagrodzone zdjęcia 3 pkt

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(punkty – suma głosów za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

1. Irena Skowrońska-Gondek11 pkt
2. Ewa Sitkowska7 pkt
3. Dorota Pliszka6 pkt
4. Nina Mazuś4 pkt
4. Krystyna Jachura4 pkt
4. Ewa Świtalska4 pkt
5. Paweł Klekowski3 pkt
Irena Skowrońska-Gondek

Tytuł konkursu czerwcowego: „DYM”

I miejsce otrzymała Krystyna Jachura otrzymując za nagrodzone zdjęcia 19 pkt,

II miejsce otrzymał Tomek Zając, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 16 pkt,

III miejsce otrzymał Jarosław Dumański otrzymując za nagrodzone zdjęcia 8 pkt

IV miejsce otrzymała Agnieszka Dumańska, otrzymując za nagrodzone zdjęcie 2 pkt

Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Krystyna Jachura

Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)

Tomek Zając – 24 pkt (16 p)

Jarosław Dumański – 21 pkt (8 p)

Krystyna Jachura – 27+5=32 pkt (19 p)

Agnieszka Dumańska – 18 pkt (3 p)

1. Tomek Zając135 pkt(71p)
2. Krystyna Jachura116 pkt(58p)
3. Jarosław Dumański113pkt(48p)
4. Agnieszka Dumańska84 pkt(20p)
5. Dorota Pliszka45 pkt(23p)
6. Andrzej Szlęzak33 pkt(13p)
7. Kajetan Walachniewicz19 pkt(9p)
8. Ewa Powroźnik18(5p)
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura
Krystyna Jachura

Tytuł konkursu czerwcowego: „Fotografia Produktowa”